Opplæringen er nivåbasert, og vi jobber for å nå nasjonale mål som fører fram til norskprøven, eller så langt en rekker innenfor gitt timeramme. Det gis tilbud på nivå A1 til og med Nivå B2. Læringssenteret arrangerer i tillegg kveldskurs i norsk. Vi har moderne lokaler med eget datarom, smartboard og trådløst nett i alle undervisningsrom.

Kursene våre

 • Norskkurs på nivå A1 til og med Nivå B2 som går kontinuerlig gjennom hele året
 • Samfunnskunnskapskurs
 • Kveldskurs på 75 timer som gjennomføres 2 perioder i året
 • Grunnskole med avsluttende grunnskoleeksamen 

Vi tilbyr også realkompetansevurdering.

Kurstilbud 2022 

Samfunnskunnskapskurs 50/75 timer (3 moduler).
Vi tilbyr kurs i samfunnskunnskap på norsk (A2-nivå) fra og med uke 42.

 • Sted:     Hamar læringssenter, Torggata 91
 • Tid:        Mandager kl. 12.15 – 14.45 
 • Fredager kl. 13.00 – 14.45

Pris helt kurs: 3750,- (1250,- pr modul). Kurset er gratis for deltakere med rett og plikt. Påmelding innen 6. oktober 2022 til epost: voksnorsk@hamar.kommune.no 

Ansatte

Voksenopplæring

Ved avdeling voksenopplæring har vi ansvaret opplæring for voksne etter Opplæringslovens §§ 4A-1 og 4A-2. Disse paragrafene omhandler opplæring for voksne på grunnskolens område. Tilbudet gis til innbyggere i Hamar kommune som har behov for, og rett til slik opplæring.

Opplæring i videregående fag er et fylkeskommunalt ansvar.

 1. Elever som har grunnskolerettigheter på bakgrunn av § 4A-1 i Opplæringsloven.
 2. Elever som har fått tildelt enkelttimer / gruppetimer på bakgrunn av
  søknad til PPT, hjemlet i § 4A - 2 i Opplæringsloven.

Se Innlandet Fylkeskommune sine nettsider.

Ofte stilte spørsmål

Henvend deg per telefon 62 56 36 80, e-post eller oppmøte på kontoret vårt. 
Besøksadresse: Torggata 91, 2317 Hamar

Gå inn på UDI sine sider for å finne ut hva du trenger. 
Ta med dokumentasjon til læringssenteret, så hjelper vi deg videre.