2024

2023

Tidligere datoer

2022

2021

2020

 • Hov, R., Bjørsland, B. , Kjøs, B. , Wilde-Larson, B. A sense of security in palliative homecare in a Norwegian municipality; dyadic comparisons of the perceptions of patients and relatives - a quantitative study. Artikkel.
 • Karoliussen, M. H., Hov, R.Nightingale’s Legacy. Old Holistic Insight Supported by New Science. Artikkel.

2019

 • Kjøs, B. Videreutvikle arbeidslagsmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten. Rapport (PDF, 977KB)
 • Toverud, M. Frivillige gir avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver. Håndbok (PDF, 921KB).
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark, Aldring og helse og Høgskulen på Vestlandet. Opplæringsfilmer om smerte og hvordan bruke smertekartleggingsskjemaet MOBID-2. Filmer. 
 • Fjeld, W., Hov, R. Trenger vi å snakke om det? Rapport. 
 • Hellebergshaugen, S., Kjøs, B. Seniorgründer: Møteplasser og aktiviteter. Rapport. (PDF, 1MB) 

2018

 • Hellebergshaugen, S. La eldre få mulighet til å bidra! Hamar arbeiderblad. Kronikk.
 • Sandvik, R. ,Torgersen, R., Hov, R. Skorpen, S. (2018): Svikter vi der ansvaret vårt er størst? Forskning.no. Kronikk.
 • Nordtømme, V., Nordsveen, H., Solstad, M.L, Tveitane, U.T, Melum, M., Hov, R. Til deg som har mistet en av dine nærmeste. Revidert, Etterlattehefte (PDF, 1MB)
 • Larsson, M., Lee, S., Grov, EK, Hov, R, Wilde-Larsson, B., Olsson, C., Bjuresäter, K., Kennedy C. Family Carers’ preferences for support when caring for a family member at the end of life at home: an integrative literature review. 22nd international congress on palliative care. October 2-5. Montreal Canada. Poster. 
 • Hov, R., Kvigne, K., Aiyub, I., Gillund, M. V., Hermansyah, H., Nordström, G., ... & Høye, S. (2018). Nurses' contributions to health: Perceptions of first-year nursing students in Scandinavia and Indonesia. Nordic Journal of Nursing Research, 2057158517747181.
 • Steinseth, E.B., Høye, S. Hov, R. Use of the CAM-ICU during daily sedation stops in mechanically ventilated patients as assessed and experienced by intensive care nurses – A mixed-methods study. Intensive & Critical Care Nursing. 47, 23-29. 
 • Foss, J., Steinseth, E.B., Myhrene-Steffenakk, A.K. Hov, R.  Praksisveileders oppfatning av sin rolle før og etter videreutdanning i praksisveiledning. Submitted. 
 • Hov, R., Bjørsland, B., Kjøs, B.Ø., Wilde-Larsson, B. A sense of security of palliative home care in a Norwegian municipality; dyadic comparisons of patients and relatives’ perceptions. A quantitative study. Submitted. 

2017

 • Hov, R. , Sandvik, R., Torgersen, R. (2017): Kompetanseheving i lindrende omsorg og behandling innenfor tjenester til personer med utviklingshemming. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Hedmark, Hamar kommune. Rapport . Opplæringshefte 
 • Hellebergshaugen, S. , Raabel, I.M. (2017): Seniorgründere: møteplasser og aktiviteter. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Hedmark, Hamar kommune. Poster. Flyer.
 • Kjøs, B.Ø. (2017): Tidlig oppdagelse av forverret tilstand, Pasientsikkerhetsprogrammet. Poster.
 • Ottosson, H. : Avlastning til pårørende med krevende omsorgsoppgaver: Frivillige søkes. Poster. Hefte. Hefte 2018

2016

 • Hellebergshaugen, S., Slåtsveen, E.M. (2016): Tidlig intervensjon sent i livet. Videreutvikling av forebyggende helsetjenester til eldre 2015. Utviklingssenter for sykehjem, Oppland, Gjøvik kommune, Utviklingssenter for hjemmetjenester, Hedmark, Hamar kommune. Rapport
 • Sørby, Å.J. (2016): Egenmestring og velferdsteknologi: Kartlegging av behov.
  Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark, Hamar kommune. Rapport
 • ​Hov, R. (2016): Intensivsykepleie til pasienter i Ingenmannsland. I Dreyer, Halvorsen (red.) Fenomener i Intensivsykepleie. Cappelen Akademiske. Bok
 • Steinseth E.B., Kjøs, B.Ø. (2016). Pilotering av kartleggingsskjema for vurdering av brukernes behov for velferdsteknologiske løsninger. Samarbeidsprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark, Hamar kommune og Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag. Rapport
 • Kjøs, B.Ø., Hov, R. (2016): Evaluering av funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg i Hamar kommune. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark, Hamar kommune. Rapport
 • Hov R., Bjørsland B., Kjøs B. Ø., Wilde-Larsson B. (2015). Safety in palliative home care in a Norwegian municipality: a comparison of the patient’s perceptions compared with those of family member’s. 9th World Research Congress of the European Association for Palliative Care. Dublin. Poster

2015

 • Kjøs, B.Ø., Havig, A.K. (2016): An examination of quality of care in Norwegian nursing homes – a change to more activities? Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(2), 330-9. Artikkel
 • Slåtsveen, E.M., Hellebergshaugen, S., Sveen, S., Sogstad, M. (2015): Forebyggende hjemmebesøk til eldre – må de foregå individuelt i hjemmet? Presentasjon av en alternativ modell. Senter for omsorgsforskning. Rapportserie nr. 3/2015. Rapport
 • ​Hellebergshaugen, S., Slåtsveen, E.M., Raabel, I.M., Lykken, S. (2015): Håndbok for gjennomføring av gruppemøte til 77-åringer. Helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre. Rapport
 • Hellebergshaugen, S. Slåtsveen, E.M. (2015): Helsefremmende og forebyggende tilbud til seniorer. Idéhefte for kommuner. Hefte
 • Terje P. Hagen i samarbeid med Heidi Gautun, Anders Havik, Bente Ø. Kjøs, David P. McArthur, Tron A. Moger, Maren Sogstad, Heidi Tingvold, Trond Tjerbo, Tor Inge Romøren og Marijke Veenstra (2015). Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015: Faglig sluttrapport. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Rapport
 • Hov, R. m. fl. (2015): Til deg som har mistet en av dine nærmeste. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark, Hamar kommune i samarbeid med Ringsaker kommune, Stange kommune, Trysil kommune, Nord-Odal kommune. Hefte . Veileder for samtale med etterlatte. Dokument.
 • Hov, R., Kjøs, B.Ø., Sveen, S., Sogstad, M. (2015): Evaluering av studiet «Pårørendearbeid innen lindrende omsorg», Senter for omsorgsforskning rapportserie 9/2015. Rapport
 • Bjørsland, B. Hov, R. (2015): Sykepleiestudenters læringsutbytte belyst gjennom to kunnskapsbaserte samarbeidsprosjekter. Fagutviklingsarbeid med studenter i hjemmesykepleiepraksis. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2. Artikkel
 • Hov, R., Nordtømme, V., Steinseth, E.B., Larsson, B.W, Kjøs, B.Ø. Trygg lindrende omsorg i hjemmet for pårørende. Poster
 • Nordtømme, V., Solstad, M.L, Tveitane, H.N, Melum, M., Hov, R. Systematisk oppfølging av etterlatte. Poster .

2014

 • Haugseth, T.M., Brendjord, A., Kjøs, B.Ø. (2014): Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg – innovasjon i praksis. Rapport 
 • Brendjord, A., Haugom, N.R., Kjøs, B.Ø. (2014): Utprøving av modell for hjemmerehabilitering/innsatsteam i Hamar kommune. Rapport
 • Bjørsland, B., Wilde-Larsson B., Kjøs, B.Ø., Hov, R. (2014): Pasienters og pårørendes erfaringer med lindrende omsorg i hjemmet i Hamar kommune. Poster 
 • Hov, R., Bjørsland, B., Kjøs, B.Ø., Wilde-Larsson, B. (2014): Trygg lindrende omsorg hjemmet i Hamar kommune – pasienters og pårørendes erfaringer. Poster. 
 • Hov, R., Bjørsland, B., Kjøs, B.Ø., Wilde-Larsson, B. (2024): Trygg palliativ omsorg i hjemmet - pasienters og pårørendes oppfatning. Abstrakt sendt inn til The 22nd Nordic Congress of Gerontology. Gøteborg, Sverige. Link pdf
 • Hov, R., Bjørsland B., Kjøs, B. Ø., Wilde-Larsson, B. (2014): Perceptions of safety in palliative community care: comparison of the views of patients and their family members in a Norwegian municipality. Abstract submitted to the 14th Congress of the European Association for Palliative Care in Copenhagen, Denmark. Link pdf

2013

 • Haugseth, T.M., Kalland, B. (2014): Hedmark vil bli bedre. Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten. Poster. 
 • Hellebergshaugen, S., Slåtsveen (2014): Frisk og aktiv senior. Utvikling av modell for forebyggende hjemmebesøk hos eldre 2011 – 2014. Poster

2012

 • Klæboe, M., Kjøs, B.Ø. (2012): Kunstterapi som dagaktivitetstilbud for yngre hjemmeboende personer med demens og kognitiv svikt. Rapport 
 • Klæboe, M., Kjøs, B.Ø. (2012): Kunstterapi som dagaktivitetstilbud for personer med demens og kognitiv svikt. Poster 
 • Klæboe, M., Kjøs, B.Ø. (2012): Kunstterapi som dagaktivitetstilbud for personer med demens og kognitiv svikt – en veileder. Brosjyre
 • Linløkken H., Busterud, I., Haugseth, T.M. (2012): Funksjonsinndelte arbeidslag – rett person på rett sted. Poster 
 • Linløkken, H., Kalland, B., Sogstad, M.R., Tingvold, L., Kjøs B.Ø. (2012) Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens. Rapport 
 • Linløkken H., Stenhaug A., Kalland, B., Høgset, L. D., Røen, I, Sogstad M.R. (2012): Holdningsplaner til personer med demens. Strukturert miljøbehandling i hjemmetjenesten. Poster