Vannmåleravlesing

Det er viktig at du hvert år leser av vannmåleren din innen fristen hvert år, slik at vi kan beregne vann- og kloakkforbruk for siste år. Selve avlesingen er KUN åpen for registrering cirka 14 dager før nyttår og stenges igjen i slutten av januar.
(I den perioden legger vi inn direktelenke til avlesingen på denne nettsiden.)

Ofte stilte spørsmål om vannmåleravlesning

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i nærheten av varmtvannsberederen. Den skal være plassert slik at den er lett tilgjengelig for avlesning og skal ikke være bygget inn i vegg.

På vannmålerkortet står forrige målerstand oppgitt. Se hvordan målerstanden står oppgitt her, og bruk denne som mal for ny avlesning. Vi fakturerer forbruket i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter=1000 liter).  

 1. Les av tallene før komma på vannmåleren. Dersom måleren ikke har komma, leser du av alle tallene.
 2. Ta med alle nuller som står foran tallet når du leser av måleren
 3. Tallene etter komma (desimaler) teller kun liter, og skal ikke tas med. For å få registrert avlest vannmengde korrekt, er det viktig å fylle ut avlesning på denne måten.

Slik leser du av vannmåleren din.

Har du installert vannmåler, betaler du for det du faktisk bruker. Det vil si hvor mange kubikkmeter med vann du bruker, og hvor mange kubikkmeter du belaster avløpet med. Det er derfor viktig at du har jevnlig kontroll med forbruket, slik at lekkasjer kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

Leser du ikke av måleren din vil kommunen mangle måleravlesingsdata. I slike tilfeller stipuleres det etter fjorårets forbruk, og det sendes faktura på bakgrunn av dette. Dersom det unnlates å rapportere målerstand to år på rad vil kommunen komme ut å lese av måleren.

Det faktureres ett gebyr på kr. 1500,- inklusive mva for dette arbeidet.

Les av før du reiser bort. På den måten får kommunen mest mulig korrekte opplysninger om ditt forbruk, og du får en mest mulig korrekt faktura. Hvis registreringen på web og telefon er stengt, ring kommunen og oppgi målerstanden.

Nei, vi er avhengig av at du leser av innenfor den fristen som er satt. Det er viktig at vi får inn måleravlesningene fra alle våre kunder i riktig tid, slik at fakturaen blir riktig. 

Har du tastet feil, kan du logge deg inn på nytt og gjøre en ny registrering av korrekt målerstand.

Vi har registrert hvor mange siffer det er i telleverket på måleren som skal rapporteres – dette oppgis på målerkortet og du kan også se på forrige avlesning som står oppgitt på målerkortet og på web. Start avlesningen fra venstre mot høyre.

Mange overser nuller først i telleverket, men disse skal tas med. Tallene etter komma (desimaler) teller kun liter, og skal ikke tas med.

Avtalenummer og målepunktID står på avlesningskortet. Du finner det også på Min side under "Mine eiendom" og "Vannmåler" (logg inn med bankID)

En person bruker i gjennomsnitt 50 kubikk vann per år.

 • Har du solgt/kjøpt bolig, er det megler som foretar oppgjøret mellom kjøper og selger.
 • Hamar kommune har kun én avregning i året, som er etter avlesning ved årsskiftet.
 • Hvis det er ikke er brukt megler, må kjøper og selger gjøre opp seg imellom.

Vannmåleravlesningen skal da ikke rapporteres til kommunen. 

Avgiften for vann og avløp betales forskuddsvis. Avregningen gjøres etter vannmåleravlesning en gang i året og kommer på fakturaen i mars.

Mindre forbruk enn innbetalt i forskudd gir - lavere regning.
Større forbruk enn innbetalt i forskudd gir- større regning.
Forskudd endres hvert år etter forbruk året før.

På Hamar kommunes hjemmeside kan du logge deg inn på «Min side». 

Under «Mine eiendommer" og «vannmåler» kan du som eier se siste 5 års avlesninger.

Under Mine fakturaer finner du tidligere fakturaer, og kan se historikk på vannforbruk og tidligere innbetalinger.

Logg deg inn på «Min side» (krever innlogging med BankID).

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand blir rapportert inn til kommunen.
Vannmåleren er kommunens eiendom, men det er huseier som er ansvarlig for at den ikke blir skadet eller blir borte.

Du kan kontakte oss på innfordring@hamar.kommune.no eller på tlf. 400 39 326 (kl. 10-11 og 12-14) for å søke om betalingsutsettelse eller dele opp fakturaen.
 
Du kan velge å dele opp fakturaen for eiendomsavgifter i månedlige terminer hvis du ønsker. Her finner du mer informasjon.

Når du bruker vann i huset, skal de små viserne, trekant eller hjul på måleren stå stille. Hvis de fortsatt beveger seg, har du en lekkasje på det interne nettet. 

Et rennende vannklosett kan bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året. Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør du kontakte et rørleggerfirma.

Eksempler på vannmengder ved lekkasje:
InstallasjonCa. m3/år *Ekstra kostnad pr. år **
Dryppende kran (ca. 1 drypp/sekund)9Ca. 720,-
Rennende kran (ca. 2 mm stråle)45Ca. 4.100,-
Hull på rør (diameter ca. 1,5 mm)175Ca. 15.950,-
Lekkasje i WC (ikke synlig)100Ca. 9.100,-
Lekkasje i WC (synlig)200Ca. 18.230,-
Lekkasje i WC (urolig overflate)400Ca. 36.450,-

*1 m3 = 1000 liter ** ekstra kostnad inkl. mva. pr. år i 2023

 • Slik kan du teste om du har lekkasje i WC: Hvis du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører toalettet «suse» hele tiden, da har du lekkasje. 
 • Egenkontroll – Foreta gjerne månedlige avlesninger for å avdekke en lekkasje på et tidlig tidspunkt. Disse avlesningene skal ikke sende inn, men hvis du plutselig får en kraftig økning i vannforbruket, kan det tyde på at du har en lekkasje. 
 • Hagekran kan ofte være grunn til merforbruk/lekkasje på vann. Glemt åpen kran når en drar på ferie, spesielt hvis den er koblet opp på automatisk hagevanning. Kan også fryse om vinteren om den ikke er steng fra innsiden. 

 

Drikkevannet vårt

Mjøsa er drikkevannskilden for innbyggerne tilknyttet kommunal vannforsyning i Hamar kommune. Mer enn 90 % av kommunens innbyggere er koblet til kommunens vann-nett.

Rundt 56 000 personer får sin vannforsyning fra de to anleggene Hias VBA Sandvika og Hias VBA Vestbygda.

Hamar kommune har ansvaret for eget ledningsnett og egne høydebasseng og trykkøkere.​​​​ Innen området vann og avløp har kommunen ansvar for drift og vedlikehold av:

 • Ca. 230 km kommunale vann- og avløpsledninger
 • Pumpestasjoner for vann og spillvann
 • Høydebassenger         

Vannkvalitet

Hias er underlagt strenge bestemmelser til hygiene og vannkvalitet.  Drikkevannsforskriften krever at vannet som leveres er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge. Her i Hamar har vi svært godt godt drikkevann!

Les mer om vannkvalitet å Hias sin nettside

Hardhet på vannet i Hamar

Hamar vannbehandlingsanlegg har 2 ºdH. 
Her finner du informasjon om hardhetsgrad på vannet (HIAS).

Ofte stilt spørsmål

Abonnenter i kommunen melder fra tid til annen om at vannet som kommer fra krana er hvitt. Men vannet kan trygt drikkes.  - Dette er helt ufarlig! Årsaken til at vannet blir hvitt, er små luftbobler i vannet. Etter et par minutter etter tapping, vil disse boblene forsvinne, og vannet blir blankt. Grunnen til at dette skjer av og til, kan være spesielle forhold ved årstiden; med trykkforhold og lignende. Men det er altså helt ufarlig å drikke vannet, selv om det har en hvit farge ved tapping.