Vi varsler i følgende kanaler:

 • SMS
 • E-post
 • Talemelding til fasttelefon

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer nå våre innbyggere digitalt ved hendelser der dette er hensiktsmessig. Det kan være ved vannavstengning, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre forhold som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Det blir benyttet tre ulike registre for å nå ut med informasjon til deg:

1)    Privatpersoner:
Kontaktinformasjon blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epost-adresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret.

De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen. Oppdatering utføres her: https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon  

2)    Bedrifter:
Ved varsling av bedrifter blir bedriften som tilhører adressen varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Digitaliseringsdirektoratet / (Altinn). Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene: https://www.brreg.no/bedrift/virksomhet/ 

3)    Tilleggsregister:
Tilleggsregister kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se https://varslemeg.no/

Har du ikke blitt varslet?

 1. Er du folkeregistrert på din adresse? Sjekk denne nettsiden.
 2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? Sjekk denne nettsiden.

Hva kan du gjøre? 

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert, kan du registrere ditt telefonnummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av din kommune. 

 • Registrer ditt telefonnummer i kommunens tilleggsregister her: https://varslemeg.no
 • Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Privat)

Sårbare virksomheter

Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med telefonnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom SMS sendes fra kommunen.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. Eksempler: 

 •     Sykehus og medisinske sentre
 •     Alders- og sykehjem
 •     Lege og tannleger
 •     Barnehager og skoler
 •     Næringsmiddelprodusenter
 •     Restauranter og kafeer

Registrer din virksomhet i kommunens Tilleggsregister: https://varslemeg.no/
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (velg Bedrift)

Ofte stilte spørsmål

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner, epost og en automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 9 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Digititaliseringsdirektoratets kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Digitaliseringsdirektoratets kontaktregis-ter/Altinn vil du bli varslet. Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon 

Varsling 24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig nummer".

På varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom. Slik gjør du:

Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn.
Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer.

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Ta kontakt med den respektive kommune for å høre om de bruker Varsling 24.

varslemeg.no kan du sjekke andre varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnum-mer, utover din offisielle bostedsadresse som du er registret med i «kontaktregister for offentlig forvalting».

Slik gjør du:

Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "Send".
Du mottar en kode på sms, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer.
Her kan du også slette adresser eller legge til flere.