Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av administrative og tekniske bestemmelser. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse. Det er dette som gjelder når man er tilknyttet offentlig vann og avløp.

Alt vedrørende abonnementsvilkår finner du her

Hensikt 

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann og avløpsanlegg, og å sikre en betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.