• Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
 • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

 1. Bestill liste over naboer og gjenboere fra Hamar kommune.  Dette kan gjøres ved å sende en e-post til postmottak@hamar.kommune.no.  Du må oppgi hvilken eiendom (gnr/bnr) som skal deles.
 2. Last ned skjema for nabovarsel fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)
 3. Send skjemaet om nabovarsel til dine naboer (basert på den nabolista du har fått fra kommunen). Husk at naboene også skal ha eventuelle vedlegg i saken.
   
 4. Fyll ut disse to skjemaene, som skal sendes til kommunen - med vedlegg:

Vedlegg:

 • Gjenpart med kvittering for nabovarsel (alle relevante punkter må være utfylt, og rette vedkommende må signere nederst på siden)
 • følgebrev med redegjørelse for utnyttelsesgrad for både ny og gammel tomt
 • eventuelle dispensasjoner
 • avkjørsels- og parkeringsløsning
 • størrelsen på uteoppholdsarealene
 • eventuell atkomst over naboeiendom frem til offentlig vei
 • eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten
 • eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter

Lever søknaden til oss per post, ved oppmøte eller på e-post.

 • Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar.
 • Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar. (Se kart)
 • E-postadresse: postmottak@hamar.kommune.no

 • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
 • Saken er normalt ferdigbehandlet innen 16 uker fra tillatelsen er gitt.
 • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.


Så lenge det ikke er snø og tele og det er forhold for måling, forsøker vi å måle. Det er normalt vintertid fra 01.11 til 01.04, og da løper ikke saksbehandlingstiden.

Spørsmål og svar

Kontakt Byggesaksvakta for en vurdering

Kontakt Byggesaksvakta for en vurdering

Kontakt Byggesaksvakta, som kan sende deg ei naboliste.

Vedtak etter Plan og bygningsloven må fattes innen 12 uker. Oppmålingen må være fullført innen 16 uker etter vedtaket. 


Hva koster en fradeling?

Se priser i vår prisliste under