– Røde Kors har et motto om at ingen skal dø alene, om man ikke har uttrykt et ønske om det selv. Derfor jobber vi med å få på plass en våketjeneste, sier Oddvar Dufseth, som er leder for en arbeidsgruppe i Røde Kors-foreningene i Hamar og Vang. 

Prestrudsenteret først

Tjenesten var først tenkt å starte opp på Prestrudsenteret. På grunn av god kapasitet, har det også blitt mulig å tilby tjenesten ved Finsalsenteret. Målet på sikt er å kunne utvide tjenesten ytterligere til flere institusjoner og etter hvert til folk som dør hjemme.

Trine Pettersen, som er leder for institusjonstjenesten i Hamar kommune, sier at det er et behov for en våketjeneste i Hamar:

– Det er veldig ønsket. Vi har forsøkt å få til dette i to-tre år. Dette blir et supplement, og ikke en erstatning for den hjelpen vi som ansatte i kommunen skal yte, sier hun. 

Historikk våketjeneste

I 2015 startet Røde Kors med en våketjeneste, som en pilot, i Eidskog og Moss kommune. Dette ble så vellykket at Røde Kors bestemte at dette skulle bli en av hovedaktivitetene til organisasjonen.

Et par år etter var de i gang med våketjeneste i Ringsaker og Stange kommune, og nå er tilbudet også startet opp i Elverum kommune.

Les faktaarket om våketjeneste.