Du kan kjøpe parkeringsavtale/abonnement for følgende steder:

 • Langtidssone (sone 3202) 
 • Vestre torg p-hus (sone 3212) 

Selv om du har abonnement på parkering, har du ikke fortrinnsrett til noen parkeringsplasser. Du kan parkere på ledige plasser innenfor sonen du har avtale for.

Du kan velge mellom følgende avtaler: 

 • Månedsabonnement – Avtalen starter på kjøpstidspunktet, og fornyes automatisk hver måned til kunden avslutter det i appen.
 • Årsabonnement – Avtalen starter på kjøpstidspunktet, og fornyes automatisk hvert år til kunden avslutter det i appen.

Hvis du har bostedsadresse innenfor avgiftssonen i Hamar kan du kjøpe beboeravtale til redusert pris.

Her kan du lese om beboerparkering.

Slik kjøper du parkeringsavtale

Avtaler kan kjøpes i app'en på samme måte som vanlig parkering. Gå inn på "bestill parkeringsavtale" og velg avtalen du ønsker. Hvis du kjører el-bil eller hydrogendreven bil velger du egne produkter i appen og betaler halv avgift.

Du kan også kjøpe parkeringsavtale i nettbutikken vår.

Kjøp parkeringsavtale privat

Bedriftsavtaler

Bedrifter kan kjøpe parkeringsavtaler til sine ansatte i vår bedriftsportal.

Kjøp parkeringsavtale bedrift

Her kan bedriften opprette profil og kjøpe og administrere avtaler til ansatte. Den ansatte får tildelt avtalen i sin egen parkerignsapp og trenger bare å registrere kjøretøyet. 

Vilkår for parkeringsavtaler

 • Avtalen gjelder kun på anviste og oppmerkede plasser i gjeldende avgiftssone.
 • Parkeringsavtaler er tilgjengelig i følgende soner: 3202 og 3212. 
 • Les alltid skilt og opplysninger på automaten.
 • Avgiftssonenummer finner du på automaten.
 • Kunden er selv ansvarlig for å velge riktig avgiftssone i appen ved kjøp av parkeringsavtale.
 • Kunden er selv ansvarlig for å fornye avtalen ved utløpsdato.
 • Månedsabonnement fornyes hver mnd fra kjøpsdato til du avslutter det selv. Ved fornyelse av abonnement vil avgift bli trukket fra konto 24 timer før ny periode starter. Dersom det er feil kontonummer angitt eller ikke dekning på konto innen start på ny periode, vil abonnementet bli stoppet.
 • Hamar kommune kan stenge avtalen hvis angitt informasjon ikke er korrekt.
 • Prisene kan endres årlig etter kommunestyrets vedtak.
 • Ingen avtaler/abonnementer refunderes som følge av at parkeringsplass/parkeringshus stenges av kommunen/politiet pga spesielle forhold/begivenheter/vedlikehold eller ved at uforutsette force majeur-lignende hendelser medfører at parkeringsplassen blir utilgjengelig. (for eksempel oversvømmelse, brann, etc)
 • All parkering skjer på eget ansvar.
 • Vi viser ellers til forskrift om vilkårsparkering