Hamar Naturskole

Undervisning som gir innsikt og kunnskap om natur, miljø, friluftsliv og kulturminner.