Alle kommuner og størreselskaper skal levere en årsmelding sammen med årsregnskapet.  En årsmelding setter, kort fortalt, ord på det som kan leses ut av selve regnskapstallene.

Her kan du lese hele årsmeldingen for Hamar kommune 2022.

Utdrag fra ordfører Einar Busteruds innledning:
 

12. februar i 2022 ble de siste koronarestriksjonene i Norge opphevet. 24. februar gikk Russland til en fullskala invasjon av Ukraina. 12 dager var altså det vi fikk oppleve av "normale tilstander" i året som vi har lagt bak oss. 
 

For kommunene og innbyggerne har virkningene av krigen vært langt mer økonomisk merkbare enn hva vi opplevde under pandemien.
 

For kommuneøkonomien ble dermed 2022 et betydelig dårligere år enn 2021. Det synes tydelig på regnskapsresultatet, som ble nesten 140 millioner lavere enn foregående år. Med nød og neppe greide Hamar et plussresultat.

Heldigvis gikk samfunnsutviklingen bedre enn økonomien.

Alt i alt ble det derfor et økonomisk bustete, men utviklingsmessig bra år for kommunen. Å holde stram styring og evne til å prioritere vil derfor være helt nødvendig i tiden som ligger foran oss.