Familieveileder er et ekstra tilbud utover den oppfølging du eventuelt har fra NAV og skal være en støtte med fokus på opplysning, råd og veiledning.

Familieveileder skal sammen med deg jobbe med motivasjons- og endringsarbeid. Du skal bli styrket til å kunne mestre egen livssituasjon innenfor arbeid, aktivitet, økonomi, hjemme- og bosituasjon, helse og fritid. Dette krever aktiv involvering og tjenesten vil være tilpasset dine behov. Det er du selv som søker om tjenesten.

Familieveileder kan tilby

  • Kartlegge hvilke utfordringer/ behov du har og veilede til riktige tjenester og tiltak
  • Opprette kontakt mellom deg og det øvrige hjelpeapparatet for helhetlig og koordinert oppfølging
  • Tilrettelegge for at du kan stå i arbeid eller aktivitet
  • Bistå deg til å kunne håndtere egen hverdagsøkonomi
  • Bidra til å øke dine barns deltagelse og sosial inkludering i barnehage, skole, SFO og fritidsaktiviteter