Brukbare og hele møbler som du og jeg ikke trenger lenger, kan leveres til kommunes møbellager. Avtal henting eller tid for å levere selv. Både private og firmaer kan levere. Det er ikke snakk om kjøp og salg, kun å gi bort.

Jobbsentralens møbellager ligger i Uelandsgate 17 på Hamar. Møbellageret har telefontid fra kl 09.00 – 14.00 mandager til torsdager. Henting eller levering av møbler skjer etter avtale med møbellageret.

Møblene kan ikke kjøpes som fra en ordinær bruktbutikk. Her er det Nav, eller andre enheter i kommunen som "bestiller" møbler fra møbellageret, og møblene kjøres da ut til de som skal ha dem.

Arbeidsstaben ved møbellageret vil bestå av deltakere ved Jobbsentralen, som ledes av ansatte ved NAV Hamar, Jobbsentralen.

Arbeidet med henting og utkjøring, samt små reparasjoner av møbler, skaper arbeidsplasser. Gjenbruk av møbler gir lavere utgifter og er samfunnsmessig fornuftig. Kort sagt, vinn-vinn for både private og kommunen.

 

- Alle vil tjene på dette møbellageret, sa daværende ordfører Einar Busterud under åpningen i februar 2017. - Folk får kvitte seg med møbler på en god måte og samtidig hjelpe andre. Flyktninger og andre som trenger det, får innredet hjemmene sine, og det skapes nyttig arbeidstrening. Dette er bra på alle måter!