• Tilbudet gjelder alle elever på 1.- 4. trinn.
  • Elever på 5.- 7. trinn med særskilte behov kan også søke om plass i SFO.

Søk, endre eller si opp SFO-plass

Søknad om SFO-plass skjer via digital søknadsportal -Visma Flyt Skole. 

Søknadsfrist for skolestartere er 15. mars.  

Tildeling av plass skjer ved enkeltvedtak. Inntaket gjelder fra ønsket oppstartsdato og gjelder til barnet går ut 4. trinn, eller plassen sies opp i Visma. 

Barn med særskilte behov må årlig søke om opptak ved behov for SFO-plass etter 4. trinn. 

Det er 1-en- måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden ved reduksjon eller oppsigelse av plass. Ved oppsigelse etter 1. april må plassen betales ut juni. 

Alle endring av plass må skje i digital søknadsportal - Visma Flyt Skole.