Målgruppen er hjemmeboende som vil dra nytte av et dagopphold for å bedre egenomsorg og livskvalitet. 

Målet for tjenesten blir utformet sammen med deg eller den bistår deg. Dette blir beskrevet i et tidsbegrenset vedtak. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.