Dagaktiviteten Klukstuen er et hyggelig og sosialt aktivitetstilbud for hjemmeboende i Hamar med demens og kognitiv svikt. Det kan også gis aktivitetstilbud i hjemmet. Du kan bruke søknadsskjemaet under for å søke om plass på Dagaktiviteten.

På Dagaktiviteten ønsker vi å legge til rette for:

  • Et trygt og hyggelig miljø for brukerne
  • Fysiske og sosiale aktiviteter som er tilpasset den enkelte
  • Hyggelig og næringsrike måltider
  • Å skape et åpent og godt samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere

Målgruppe

Hjemmeboende som vil profittere på et dagaktivitetstilbud for å bedre egenomsorg og livskvalitet.

Målsetting for tjenesten

Mål for tjenesten blir utformet sammen med deg eller den bistår deg. Dette blir beskrevet i et tidsbegrenset vedtak. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Kriterier for dagaktivitetstilbud

At du er innenfor beskrevet målgruppe og tilbudet vil være et bidrag til at du kan bo lengre i eget hjem.

Søknad

  • Den som har behov for dagaktivitet kan søke kommunen om dette.
  • Ved behov kan du få bistand til å fylle ut søknaden.
  • Søker gir samtykke eller avslår muligheten til samhandling med relevant helsepersonell på søknaden.
  • Søknaden sendes Hamar kommune, til oppgitt adresse i søknadsskjema.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Pris

Kommunen tar betalt for dagaktivitetstilbudet. Prisen kan variere utfra innholdet i tjenesten.