Bondens nettverk ønsker å forbygge psykisk uhelse og bidra med et sikkerhetsnett om en spesielt vanskelig situasjon oppstår. Bondens nettverk kan kontaktes av bonden sjøl eller andre som er bekymra for en bondes situasjon. Er du i tvil om din situasjon er «alvorlig nok» til å ta kontakt, så ring og snakk med oss, så finner vi ut av det.

Det er ikke uvanlig at man mister evnen til å tenke klart når man er i en vanskelig situasjon, enten det er en akutt krise eller en belastende situasjon som har tært på over tid. Det er nettopp dette Bondens nettverk skal hjelpe med; å få oversikt, og å legge en plan for å få normalisert situasjonen.
 
Enten man sjøl er i en utfordrende situasjon, eller om du er bekymret for noen andre, ta kontakt så vil noen fra Bondens nettverk kontakte bonden for å undersøke om man har det bra eller har behov for hjelp. Tidlig hjelp vil kunne forhindre at problemene eskalerer og at en alvorlig krise oppstår.

Formålet med Bondens nettverk er å gi bonden en tryggere hverdag. Bønder opplever de samme utfordringer som folk flest, men har ofte en arbeidssituasjon hvor man er alene. Gjennom Bondens nettverk kan man få tak i noen å snakke med og som kjenner landbruket.

På Hedmarken har vi organisert Bondens nettverk via en kontakttelefon. Vi vil forsøke å være tilgjengelig 24-7, men kan ikke garantere at vi svarer telefonen umiddelbart på kveldstid og på fri-dager. Om vi ikke svarer umiddelbart, vil vi ta kontakt så fort vi har anledning.

Kontakttelefonen blir betjent av en liten gruppe dedikerte medmennesker; Vi vil lytte og gi råd og veiledning til hvem som kan hjelpe videre. Dette kan for eksempel være knyttet til økonomisk rådgivning, vare-leverandører, avløser, dyrevelferd, helsevesen eller andre utfordringer som har oppstått.

Bondens nettverk håndterer alle henvendelser konfidensielt. Etter et skriftlig samtykke med den som kontakter oss, kan vi også etablere direktekontakt med noen i nettverket eller andre som kan bistå. Et slikt skriftlig samtykke vil være tidsbegrenset og vi ordner det enkelt via sms eller epost.

Vi som svarer på kontakttelefonen har knyttet til oss et nettverk av profesjonelle fagfolk som vi kan kontakte, for å gi deg så god hjelp som mulig. Bondens nettverk på Hedmarken samarbeider med Norsk landbruksrådgivning Innlandet. De har et eget team som jobber med krisebistand. De kan organisere, og ved behov være med på, møter eller telefonsamtaler med aktører i nettverket, som for eksempel kreditorer eller andre man kan grue seg til å snakke med.

Vi kan også kontakte fagpersoner fra ulike organisasjoner innen landbruket lokalt. Her er selvfølgelig faglaga med sin lokalkunnskap viktig, men også andre har sagt seg villig til å stille opp. Her er beitelaga representert og også veterinærvakta, Mattilsynet, dyrevernsnemnda, Nortura, Tine, avløserlag, bank og regnskapskontor.

Bondens nettverk på Hedmarken er forankret hos Hedmarken landbrukskontor. Bondens nettverk er ingen selvstendig organisasjon, men et samarbeid mellom landbrukskontoret og faglaga i kommunene. Bondens nettverk har ingen egne driftsmidler, men kommunene gjennom Hedmarken landbrukskontor vil ta ansvar for at tilbudet holdes vedlike, så lenge det er et ønske fra bøndene i kommunene.

Bondens nettverk på Hedmarken er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom faglaga i jordbruket i Hamar, Løten og Stange og Hedmarken landbrukskontor. Prosjektet har også knyttet til seg Norsk landbruksrådgivning. Prosjektgruppa har bestått av Leif Huse - Vang Bonde- og småbrukarlag, Leif Peder Hafsal - Vang Bondelag, Sverre Søgaard - Løten Bonde- og småbrukarlag, Ingvill Sveen - Løten Bondelag, Jens Erik Furulund - Vallset/Romedal Bonde- og småbrukarlag, Helene Hørsand - Romedal Bondelag, Ellen Fjestad - Stange Bondelag, Linn Thorud - Norsk Landbruksrådgivning Innlandet, Ane W. Lund og Jørn-R. Follum - Hedmarken landbrukskontor.
 
Prosjektet som har etablert Bondens nettverk for Hamar, Løten og Stange har mottatt finansiell støtte fra Innlandet fylkeskommune gjennom regionale tilretteleggingsmidler (RT/RK).