Alle er velkomne på kurs! Du kan komme en dag eller mange. For å delta kan du ringe Tjeneste psykisk helse og rus på telefon 916 03 327.

Temaer

  • Tanker, bekymring og grubling
  • Angst
  • Følelser og sinne
  • Depresjon og søvn
  • Kurs for deg som har utfordringer med rus i familien

Undervisning etterfølges av erfaringsutveksling, som igangsettes av en person, som har egen erfaring om temaet*

Formålet er å gi nyttig informasjon, forslag til selvhjelp, verktøy og muligheten for å møte andre med tilsvarende vansker. Vi håper å bidra til, at folk som trenger hjelp kan erfare at deres vansker er allmennmenneskelige. Det finnes verktøy og grep som man selv kan sette i gang med – i tillegg til og påvente av evt. annen hjelp.

Undervisningen tar utgangspunkt i fakta om emnene, kognitiv/atferdsteori, normalisering, og det å finne små grep som gjør en forskjell!

*På temaet Kost, søvn og vaner har vi ikke erfaringskonsulent

Kursplan 2023

Se vår aktivitetskalender

Alle kurs foregår i Vangsveien 121 torsdager kl 10.00 - 12.30 (Obs! Kan være unntak).