Viltnemda

En viltnemd er en kommunal nemnd som ivaretar oppgaver innen viltforvaltning.

Vilt og fiskenemnda i Hamar har følgende faste medlemmer i perioden 2019-2023:
NavnRolleE-postTelefon
Ove Magne DufsethLeder i utvalgetovedufseth@gmail.com971 60 221
Thormod SteenbergMedlemthormodsteenberg@gmail.com995 16 851
Grethe BakkenMedlemgrebakke54@gmail.com408 41 588
Yngvar AarebrotMedlemyngvar.aarebrot@gmail.com918 47 234
Brit StensrudMedlemBrit.Stensrud@stange.kommune.no470 23 844

Oppgavene følger av viltloven, som i paragraf 4 første ledd bestemmer at viltforvaltning ligger til kommunen. Viltforvaltningsoppgavene er nedfelt i lovens paragraf 6.
Viltnemndene var opprinnelig statlige organer som skulle ivareta viltlovens forvaltningsoppgaver på kommunenivå. I 1993 ble disse oppgavene overført til kommunene, og det var opp til hver kommune å finne en praktisk organisering av dette.

Noen kommuner avviklet viltnemndene og la oppgavene til andre kommunale organer, men mange kommuner valgte å opprettholde en politisk valgt viltnemnd som eget utvalg, under henvisning til at viltforvaltning er et spesielt felt hvor man er avhengig av særskilt faginnsikt eller interesse.

Viltnemndas oppgaver er blant annet å utarbeide forslag til kvoter på hjortvilt og bever, fremme viltstellet og mulighetene for jakt, drive viltforskning og organisere viltstellområder. Behandling av søknader om skadefelling inngår også som en oppgave.

Viltpåkjørsel

Når uhellet er ute, gjør du slik:

 1.  Sikre skadestedet
  Hvis mulig, plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadestedet. Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende. Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
   
 2. Skaff deg oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp. Kontakt 113 dersom det er nødvendig med akutt hjelp.
   
 3. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Det er politiet som skal varsle fallviltgruppa. Ingen andre har lov til å avlive skadet vilt.
   
 4. Dersom du etter avtale med lokalt fallviltmannskap må forlate stedet før de ankommer, marker påkjørselstedet tydelig der dyret forlot vegen. Det er viktig for å kunne spore skadet dyr senere. Bruk markeringsbånd, plastpose, refleksvest, eller annet du har for hånden.
   
 5. Diriger trafikken om nødvendig. Husk refleksvesten!
   
 6. Følg aldri etter skadet vilt. Skadet vilt kan angripe, og sporene dine kan ødelegge for ettersøkshunden.

Fallvilt og ettersøk

Fallvilt er alt vilt som man finner skadet, sykt eller dødt i naturen. Skadet hjortevilt som må avlives, og hjortevilt som felles som skadedyr, er kommunens eiendom. Fallvilt av andre arter er det statlige viltfondets eiendom.

Kommunal oppgave 
Fallviltarbeid er en kommunal oppgave og det er egne fallviltgrupper/ettersøkslag i hver kommune. Den har ansvar for å ta seg av:

 • Fallvilt
 • Skadet vilt som må avlives
 • Vilt som felles som skadedyr
 • Kommunens oppgaver i forhold til ettersøk under ordinær jakt.

Mattilsynet
Fallvilt av hjortevilt som kan brukes som mat, skal håndteres som slakt og godkjennes av Mattilsynet. Kjøttet selges til inntekt for viltfondet. 

Ettersøk
Alle som jakter på storvilt, må ha tilgang på godkjent ettersøksekvipasje. De som ikke har det selv eller i eget jaktlag, må inngå ettersøksavtale med en godkjent ekvipasje.
Norsk kennel klubb fører en oversikt over godkjente ettersøksekvipasjer.

Søk etter godkjente ettersøksekvipasjer - sjekk oversikten over ekvipasjer 

Fallviltgruppa i Hamar kommune:

 • Ove Magne Dufseth (leder), telefonnummer  971 60 221
 • Thormod Steenberg, telefonummer  995 16 851
 • Lars Erik Dufseth, telefonnummer  922 84 362
 • Ole Anders Sandvoll, telefonnummer 957 08 524
 • Rolf Sandvoll, telefonnummer  958 60 789

Aktuelle telefoner ved søk over kommunegrenser: 

 • Ringsaker: Olaf Tørudbakken, telefonnummer 950 31 065
 • Ringsaker: Åge Haave, telefonnummer 900 57 210
 • Løten: Vakttelefon: 948 87 550
 • Stange: Vakttelefon: 959 13 734

Gode råd om skadet vilt og vilt som gjør skade