Tilbygg

Hvis du planlegger et lite tilbygg på huset dit; en terrasse eller en veranda, er det ikke sikkert at du trenger å søke.

Kan jeg bygge uten å søke?

I tillegg må du forsikre deg om at tilbygget ikke plasseres over der det er vann- og avløpsledninger, eller andre kabler og ledninger. Informasjon om dette kan du få ved å kontakte kommunens VA-avdeling, eller HIAS.

Garasje

Det er heller ikke sikkert du trenger å søke hvis du skal bygge en garasje. Hvis du skal bygge en garasje, bod eller en annen frittstående bygning på eiendommen din.

Må jeg søke, eller kan garasjen tilpasses?

I tillegg må du forsikre deg om tilbygget ikke plasseres over der det er vann og avløpsledninger, eller andre kabler og ledninger. Informasjon om dette kan du få ved å kontakte kommunens VA-avdeling, eller HIAS.

Du finner mer informasjon og veiledninger om bygg som må søkes om på denne siden.

Frittstående drivhus - Adobe Stock foto