Om kommunal bolig 

Kommunal bolig er et tilbud om å leie en bolig av Hamar kommune. Leieavtalen kan vare inntil 5 år. Boligene er et av mange virkemidler vi har, for å hjelpe deg som har store problemer med å skaffe deg bolig selv. Hamar kommune har omtrent 530 utleieboliger, som leies ut av Eiendomsavdelingen. Leieprisen i kommunale utleieboliger er tilsvarende gjennomsnittet av leieprisen på utleieboliger i det private markedet. Å leie kommunal bolig er ikke nødvendigvis billigere enn å leie privat.

Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre. Hamar kommune har en del kommunale boliger som kan søkes leid av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Med vanskeligstilte menes som eksempel deg som:

  • har dårlig økonomi
  • har nedsatt funksjonsevne
  • har helsemessige eller sosiale problemer
  • mangler kunnskaper om det norske boligmarkedet
  • eller liknende forhold

Boligene tildeles ut fra søknad og gitte kriterier. Søker må på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Hamar kommune det siste året. Hvis du bor i kommunal bolig og har spørsmål om leieforholdet ditt, finner du mer informasjon i Forskrift om tildeling av kommunal bolig.

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet

Når du søker om kommunal bolig må du legge ved opplysninger om økonomien din. Du må også legge ved helseopplysninger som viser hvorfor du ikke kan skaffe deg bolig selv. Det er lang ventetid for å få tildelt bolig dersom du får innvilget søknaden om kommunal bolig, nærmere orientering gis i vedtaket.

Om leieforholdet

Du kan sende en skriftlig klage på epost.
 
Kontakt:
Gard Johansen Tlf 476 24 744
May-Britt Olsen Åstvedt Tlf 951 34 187 

Du kan ta kontakt med Byggtjenesten.
 
Kontakt:

Oppsynsmenn
Telefon 457 26 074.

Faktura sendes ut den 28. hver måned med forfall den 15. hver måned. Det er ingen krav om depositum i kommunale boliger. Husleien betales til kontonummer, og merkes med KID fra utsendt faktura. Alle leietakere oppfordres til å inngå avtalegiro for å betale løpende husleie til kommunen. Dersom du har en trygdeytelse fra NAV kan du selv be NAV-trygd om å trekke husleiebeløpet fra din trygdeutbetaling før du mottar pengene på konto.
 
Kontakt: 
Eiendomsavdelingen
May-Britt Olsen Åstvedt Tlf 951 34 187 
 
Innkasso v/Innfordringsavdelingen

Tlf 400 39 326 (man - fre: kl. 10 - 11 og kl. 12 - 14)

I borettslag følger det som regel tv/internett avtale med i leieforholdet. Ta kontakt med borettslaget der du leier for mer informasjon.
 
Kontaktperson for kommunal enebolig/leilighet i bygård:
Boligforvalter
Gard Johansen Tlf 476 24 744

Når Hamar kommune har en bolig som er klar for innflytting informeres du via brev. I brevet står opplysninger om hvem du skal kontakte for å avtale visning, samt en svarfrist på når du må takke ja/eller nei til tilbudet du har fått. Du kan gis inntil to tilbud om å leie bolig, dersom du har en god begrunnelse for hvorfor du takker nei til det første tilbudet du er gitt.

Husleieavtalen med Hamar kommune har en måned gjensidig oppsigelsestid. Dersom du skal flytte ut til en annen privat kjøpt eller leid bolig, er det viktig at du gir beskjed/sier opp boligen du leier fra kommunen slik at du unngår dobbel husleie. Husleien løper til boligen er vasket og det har vært en sluttbefaring med Boligdrift. 
 
For andre spørsmål kontakt:
Oppsynsmenn
 Arne Christian Evensen Tlf 908 69 703   
Frode Kornelius Frøysjø Tlf 957 86 932

Søk om kommunal bolig - eller forny leieforholdet ditt

Nå kan du søke om kommunal bolig digitalt. Kobo heter systemet og det er utviklet av Husbanken. Det er enkelt, brukervennlig og laget for å ivareta ditt personvern. Det er Hamar kommune som mottar og behandler søknaden din.

Du bruker også dette skjemaet hvis du vil fornye leieforholdet ditt.

Gå til søknadsskjema

Logg på for å følge saken din

Hvis du har søkt digitalt, kan du gå til "Din søknad" for å ettersende dokumentasjon. Der kan du også følge saken din og sende meldinger til saksbehandleren.

Følg saken din

Ansvarlig for boliger i Hamar kommune

  • Boligkontoret i Hamar behandler alle søknader om kommunal bolig og tildeler boliger til de som er kvalifisert.
  • Eiendomsavdelingen er eier av boligene og er utleieren i kommunale boliger.
  • Boligdrift har ansvar for visninger ved innflytting, drift og vedlikehold av de kommunale boligene.