Kommunale tilrettelagte fritidsaktiviteter

Det arrangerers turgrupper, kondisjon/styrketrening/trimgruppe, bading/vanngymnastikk, kino, musikkgruppe etc. i regi av kommunen for grupper som av ulike grunner trenger tilrettelagte tilbud. Tilbudene varierer noe med årstider og interesse.

Ta kontakt med de oppgitte kontaktpersonene (opplistet under kontaktinfo på denne siden, for å sjekke ut om det er tilbud innen akkurat det DU er interessert i. Du kan også klikke inn på deres Facebook-side for tilrettelagte tilbud med innlegg fra aktiviteter de nylig har gjennomført.

Relaterte lenker: 

Finn ut mer om "Tjenester til funksjonshemmede"

Finn ut mer om ergoterapi for voksne og barn
 

Funkis IL

I Funkis IL jobber for å finne samarbeidspartnere og aktiviteter i allerede eksisterende idrettslag lokalt. Men som medlem av Funkis IL trenger man bare å forholde seg et sted – til Funkis IL.

Idrettslaget prøver å tilrettelegge for aktiviteter for medlemmene der de bor. Funkis IL Innlandet er organisert gjennom Norges Idrettsforbund og er for funksjonshememde (alle diagnoser) fra 7 - 26 år.

Lenke til Funkis IL

Trening i regi av andre idrettslag

Andre aktører med tiltettelagte tilbud

Tilbud du kan delta på på egen hånd

Få hjelp av en støttekontakt/fritidskontakt

En støttekontakt er en fritidskontakt som bistår en annen person til å delta på sosiale aktiviteter. Målet er å hjelpe personen å bli mer trygg på seg selv, klarer å takle ulike livssituasjoner bedre og å omgås andre mennesker i større grad. 

Les mer om Støttekontakt-tjenesten