Det finnes flere ordninger innen transport og reise for deg som pga helse ikke kan reise kollektivt. Under kan du lese om noen av tilbudene.

Tilrettelagt transport (TT)

Et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport.

På Helsenorge sine sider kan du lese mer om tilbudet.

Reisetilskudd

Reisetilskudd kan gis til sykemeldte som trenger transport midlertidig til og fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Du kan lese mer på NAV sine sider

Reiseutgifter

Når du skal prøve, tilpasse eller reparere et hjelpemiddel, kan du få dekket reiseutgiftene dine. På NAV sine sider kan du lese mer .

Parkering for forflytningshemmede

Her kan du lese mer.