Reguleringsplaner er mer detaljerte arealplaner enn kommuneplanen, og kan regulere arealbruk i flere nivåer (under bakken, på bakken, over bakken).

Det finnes to ulike typer reguleringsplaner: «Områdereguleringsplaner» er det kommunen selv som utarbeider, og de tar gjerne tar for seg større arealer. 

«Detaljreguleringsplaner» utarbeides av private forslagsstillere og omfatter ofte mer avgrensede arealer og retter seg mot konkrete utbyggingsprosjekter.

Dersom du ønsker å se vedtatte reguleringsplaner, gå til planregisteret arealplaner.no

Kunngjøringer og planer som er på høring 

Skal du lage privat forslag til reguleringsplan, eller lurer du på hvordan prosessen for å lage reguleringsplan er? Vi har laget en oversikt over prosessen og en tilhørende verktøykasse med nødvendige skjema, gebyrliste og veiledningsmateriale her.

Pågående detaljreguleringssaker

Via lenken under kan du se oversikt over alle pågående detaljreguleringssaker i Hamar (Presentasjon er laget for Forberedende planutvalg og oppdateres cirka en gang per måned). Bruk lenkene i dokumentet til å klikke inn på planregister for mer detaljer i hver enkelt sak. 

Lenke til pågående detaljreguleringssaker (PDF, 3MB)