Et undervisningstilbud til deg som erpårørende til personer med kognitiv svikt/ demenssykdom. 

Sted:        Stange Rådhus, Storgata 45, Stange
Start:        22. september 2022
Varighet:    6 torsdager over 7 uker.
            22.9 – 29.9 – 6.10 – 20.10 – 27.10 – 3.11
Tid:            1800 - 2100
Påmelding:    Nasjonalforeningen for folkehelsen
            Fylkeskontoret for Innlandet        
            Tlf.:        62 51 79 10            
            E – post:    innlandet@nasjonalforeningen.no
Påm. frist:    8. September

 

Sted: Klukstuen, aktivitetstua.     KL. 18 – 20
Høst 2022 og vår 2023:
Mandag 5. september
Mandag 3. oktober
Mandag 7. november              
Mandag 5. desember
Mandag 2. januar
Mandag 6. februar
Mandag 6. mars
Mandag 3. april
Mandag 8. mai
Mandag 5. juni
 

TID:            6.-8.9.2022
STED:         Rustad Fjellstue, Sjusjøen
Deltakeravgift:    Egenandel kr. 1700,00 pr. person, inkl. fullpensjon
Betaling:        Faktura vil bli tilsendt ved påmelding
Påmeldingsfrist:    Ta kontakt ved interesse eller spørsmål

Påmelding til:    Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret:
            Tlf.: 62 51 79 10
            Mail: innlandet@nasjonalforeningen.no

Invitasjon (PDF, 458KB)
Program (PDF, 244KB)