Sted: Klukstuen, aktivitetstua.     KL. 18 – 20
Høst 2022 og vår 2023:
Mandag 5. september
Mandag 3. oktober
Mandag 7. november              
Mandag 5. desember
Mandag 2. januar
Mandag 6. februar
Mandag 6. mars
Mandag 3. april
Mandag 8. mai
Mandag 5. juni