Sted: Klukstuen, aktivitetstua.     KL. 18 – 20
 
 • Mandag 6. mars
 • Mandag 3. april
 • Mandag 8. mai
 • Mandag 5. juni
Arrangør er Hamarregionen Demensforening v/ Frøydis Haraldsen og Ellen Hervold.
 
Ingen påmelding, du kan bare komme. 

Et undervisningstilbud til deg som er pårørende/venn til personer med kognitiv svikt/ demenssykdom. I regi av Hamarregionen demensforening, Ringsaker demensforening, Hamar kommune, Stange kommune, Løten kommune og Ringsaker kommune.

 • Sted:               Stange Rådhus, Storgata 45, Stange
 • Start:              21. september 2023
 • Varighet:       6 torsdager over 7 uker. 21.9 – 28.9 – 5.10 – 19.10 – 26.10 – 2.11            
 • Tid:                18.00 - 21.00
 • Pris:               Kr. 300,00 pr. deltager. Faktura blir tilsendt.

 • Påmelding innen 7. sept:    Nasjonalforeningen for folkehelset, Fylkeskontoret for Innlandet, Tlf 62 51 79 10 eller innlandet@nasjonalforeningen.no

HVORFOR PÅRØRENDESKOLE?
Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

MÅLSETTING FOR PÅRØRENDESKOLEN

 • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.
 • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
 • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

KURSPROGRAM

Torsdag 21. september: 

 • Demens – årsak – forløp – symptomer – behandling.
 • Hva vet vi i dag? v/ sykehjemsoverlege i Ringsaker, Harald Sanaker
 • Ingen gruppesamtale denne kvelden.

Torsdag 28. september:

 • Kommunikasjon og mestring

Torsdag 5. oktober:

 • Lover og rettigheter
 • Vergemål/fremtidsfullmakt

Torsdag 19. oktober:

 • Pårørende erfaring
 • Sorg og tap

Torsdag 26. oktober:

 • Stønadsordninger
 • Velferdsteknologi

Torsdag 2. november:

 • Kommunale tiltak
 • Nasjonalforeningens tilbud
 • Kursevaluering

Ingen gruppesamtaler denne kvelden.

TIMEPLAN:

 • 1800 – 1930    Forelesninger av fagperson/pårørende
 • 1930 – 2000    Kaffepause
 • 2000 – 2100    Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon

Annet:

 • Hvis noen trenger avlastning for å komme på pårørendeskolen, gi oss beskjed ved påmelding.
 • Hver kurskveld starter med forelesninger og fortsetter med gruppesamtaler knyttet til dagens tema etter en kaffepause. Gruppesamtalene starter fra uke 2.
 • Vi tar forbehold om endring i programmet.

Det ligger også informasjon om kurs, bl.a. til yngre pårørende, på denne siden.