Hvem kan få støttekontakt

Støttetiltak/fritidskontakt er et tilbud for personer som har behov for bistand til meningsfylt fritidsaktivitet på bakgrunn av helsemessige årsaker. Tilbudet kan gis for en kortere eller lengre periode og alle vil få et individuelt vedtak med mål for tjenesten. 

Hva kan du få hjelp til

Du kan få hjelp til i mest mulig grad å ha en meningsfull fritid, for eksempel sosialt samvær og deltakelse i ulike fritidsaktiviteter. Hensikten er at den som mottar støttekontakt/fritidskontakt skal bli selvstendig etter hvert. Tjenesten kan bli gitt individuelt eller i gruppe.

Individuelt eller i gruppe

Støttekontaktordningen består av to ulike tjenester:

  • Individuell støttekontakt for sosialt samvær og ledsager på fritidsaktiviteter.
  • Tilrettelagte gruppetilbud for deg som trenger dette på grunn av funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer.

Hva gjør en støttekontakt?

Støttekontakt gir muligheter for gåturer, besøk hjemme, kafébesøk, tur til svømmehallen, kino eller andre aktiviteter. Støttekontakten legger til rette for at den enkelte kan ivareta sine interesser og behov. 

Hvordan kan jeg bli støttekontakt?

Du må like å omgås mennesker, være over 18 år og det stilles krav til egnethet og politiattest før man kan ta et oppdrag som støttekontakt. Det er ønskelig at støttekontakten binder seg for ett år for å skape forutsigbarhet for den som mottar støttekontakt. Det er i de fleste sammenhenger nødvendig at støttekontakten disponerer bil.

Priser

Støttekontakten lønnes av Hamar kommune, men du må selv dekke eventuelle utgifter til aktiviteter for deg og støttekontakten. I vedtaket tildeles kilometergodtgjørelse inntil en viss sum, utover dette må utgiftene dekkes av den som mottar tjenesten. 

Søknad

Søk om å få støttekontakt (PDF, 154KB)

Søk om å bli støttekontakt

Søknader behandles fortløpende. Klagefrist er 4 uker fra vedtak er mottatt. Klageinstans er Statsforvalteren i Innlandet.