Nødtelefoner 

Brann 110 - Politi 112 - Ambulanse 113

Henvendelser til legevakt tlf. 116 117 eller lokalt nr. 62 53 19 00.

Det er flere som kan gi hjelp

 • Ambulant akuttenhet på Distriktspsykiatrisk senter DPS, Sykehuset Innlandet, Hamar. Tilbud til pasienter i akutt psykisk krise inkl. selvmordstanker.
  Åpent hverdager klokka 07.30 - 19.00. Tlf: 625 81 888. 
  Utover ordinær åpningstid, er det kun kort veiledning og rådgiving per tlf. Akutte henvendelser, som ikke kan vente til Ambulant akuttenhet åpner, bør rettes til legevakt.
 • BUP Hamar (Barne- og ungdomspsykiatri, Sykehuset Innlandet), åpent kl 08-15.30, tlf: 625 88 500.
 • Giftinformasjonssentralen på telefon 22 59 13 00. 
 • Familievernkontoret Innlandet, telefon 466 17 150.
 • Hamar interkommunale krisesenter
 • Krisetelefon (psylososialt) på helligdager: Tlf. 952 411 55. Besvares av vakthavende i interkommunalt kriseteam.
 • Legeoversikt Hamar kommune
 • Nettsiden Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet.
 • Politiet: Ved administrative henvendelser til politiet, kan man bruke det landsdekkende telefonnummeret 02800. 
 • Psykososial krisegruppe: Tlf. 916 03 327
 • Ringsaker interkommunale barnevernvakt, tlf 40 40 40 15.  Åpningstider: Alle kvelder og netter kl. 15.00 - 08.00 + helligdager og helger.
 • Sykehuset Innlandet - oversikt avdelinger
 • Tipstelefonen mot seksuelle overgrep mot barn - 800 80 018.
 • Vakttelefon vann, avløp: 97 18 74 97 eller 95 98 09 70
 • Veterinærvakt: : 62 56 24 30

Henvendelser til Innbyggerservice tlf. 62 56 30 00

Andre hjelpetelefoner

 • Arbeidslivstelefonen 22 56 67 00.
  Åpen mandag - onsdag: 09.00 - 15.00, torsdag:  09.00 - 18.00, fredag :09.00 - 15.00.
  Chat tirsdag: 12.00 - 15.00 og torsdag: 12.00 - 17.00.

 • Brukerstyrt senter, Sagatunvg. 47B i Hamar. Tlf 400 913 68 - 911 46 749. (Dagtid)

 • Hjelpetelefonen Mental Helse 116 123. Alltid åpen.
  For foreldresupport, chat og telefon, tast 2.
   
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 800 57 000 - Døgnåpen.
 • Kirkens SOS-telefon: 22 40 00 40. Døgnåpen krisetelefonDu kan også skrive til Kirkens SOS på chat her
   
 • Psykososial krisehjelp, hverdager 08.00 - 15.30: 916 03 327.
  Interkommunalt kriseteam, fredag 16.00 - mandag 08.00, samt på helligdager: 952 41 155 
   
 • Rustelefonen 08588
   
 • Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 333 21. Vi holder åpent alle hverdager mellom klokka 14.00 og 20.00. 
   
 • Si det med ord - anonyme meldinger hele døgnet, chat  8.00 - 23.00.
  www.sidetmedord.no
   
 • Spillavhengighet - nettside med informasjon til hjelp
   
 • Vern for eldre. Kontakttelefon for deg over 62 år. Kontakttelefonen 800 30 196 er oppe mandag - fredag klokka 09.00 - 15.00.