Se hvor det er påvist smitte i Norge: Fugleinfluensa hos villfugl (vetinst.no)

Det er innført ferdselsforbud i Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat i Finnmark.

Det er ikke innført såkalt portforbud noe sted.

Mattilsynet

Informasjonen over er hentet fra Mattilsynet sin nettside om fugleinfluensa. Har du spørsmål om fugleinfluensa, eller vil melde fra om døde fugler, er det denne nettsiden du skal besøke.