Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for:

  • kommunens strategiske kommunikasjons- og informasjonsarbeid og utvikling av merkevaren Hamar
  • kommunikasjonsfaglig bistand til ledelsen, prosjekter og andre deler av virksomheten
  • ansvar for å forvalte ulike kommunikasjonsflater (nettsider, intranett, sosiale medier)
  • utvikling og forvaltning av visuell profil og profilelementer
  • markedsføring av begivenheter og arrangement
  • et proaktiv mediearbeid
  • kommunikasjon i kriser og beredskapssituasjoner

Våre kommunikasjonsflater

I tillegg kommer annonser, pressemeldinger, skjermer, trykksaker og annet ved behov.