Vi ønsker å inspirere til daglige og ukentlige småturer, og minne deg på at det er hverdagsturene som gjelder. 

I Hamar kommune har du mange muligheter til et aktivt friluftsliv. Vi skal her presentere en del muligheter på denne siden, men ønsker også hjelp av deg med å formidle fine steder og turer. Send gjerne inn bilde fra din tur via Instagram og merk med #frilufthamar.

Du kan også dele erfaringer på nettsiden www.ut.no

Bynært friluftsliv

Byen langs Mjøsa har flotte og bynære tur-muligheter i strandsona, i våtmarksområdet Åkersvika, på strandområdet Koigen, på museumsområdet Domkirkeodden og i skogen i Furuberget. De grønne lungene Ankerskogen og Klukhagan er våre bynære skoger.

Alle muligheter i Vang

Trekker vi oppover Vangsbygda, ligger det rekreasjonsområder på rekke og rad i Imerslundmarka, Øståsen og Veståsen. Ta gjerne en sykkeltur til Lierberget og nyt den flotte utsikten fra det nye hoppanlegget. Vi skal love deg at det er verdt slitet opp.

Med Vangsåsen åpner Hedmarksvidda seg med alle de mulighetene den byr på. Her er merkede stier, vann, bekker og elver. Ypperlige turmuligheter både til fots, på sykkel og i kano. Vinterstid sørger Hedmarken Turistløyper for et stort løypenett. Da kan spenne på deg skia i sentrum og via Gåsbu bevege deg inn i Hedmarksviddas enorme muligheter. Her er det gode rundløyper på varierende lengde, og du kan velge å bevege deg inn i løypenettene som fører deg nordover til Ljøsheim, Sjusjøen, Øyer, birkebeinerløpene eller Trolløypa helt til Hjerkinn.

God tur!!!