Vennskapsby-tanken ble satt i system like etter krigen av Foreningen Norden. Årene 1945-1950 var glansperioden for opprettelsen av slikt samarbeid, og mange norske byer fikk sin vennskapsby. Hovedideen var at innbyggerne i Norden skulle bli bedre kjent med hverandres land, samfunnsliv, kultur og skolevesen.

Hamar fikk sine to første vennskapsbyer i 1947. Det var Lund i Sverige og Viborg i Danmark. På den tiden var tanken at man skulle ha noe til felles for å bli vennskapsbyer.  I dette tilfellet var det bispesetet som var fellesnevneren. 

Disse tankene som Foreningen Norden arbeidet fram og satte ut i livet er også brukt når det gjelder vennskapsbyer/kommuner utenom Norden. Hamars vennskapsby Fargo er et synlig tegn på dette. Hamar kommunes nyeste vennskapsby er Karmiel i Galilea nord i Israel.

Vennskapsbyene våre befinner seg i ulike deler av verden:

  • Norden
  • Tyskland
  • USA
  • Midtøsten

Det er stort spenn i samarbeidsrelasjonene mellom Hamar og vennskapsbyene. Innholdet i vennskapsbysamarbeidet kan du lese mer om i utredningen som ble vedtatt i Hamar i 2007:

Strategi for Internasjonalt arbeid (PDF, 5MB)