Er du leverandør til Hamar kommune fakturerer du oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF). Vi benytter Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) løsning.

Hva er elektronisk faktura?

 • Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra selger til kjøper uten manuell behandling i overføringen
 • I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. I Norge heter formatet Elektronisk Handelsformat – EHF. For mer informasjon om formatet, se http://anskaffelser.no/e-handel/faktura 
 • Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokumenter i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. 
 • Elektronisk adresse til virksomheten er virksomhetens organisasjonsnummer.
 • Noe du lurer på, se nettsiden https://www.anskaffelser.no

Elektronisk faktura er ikke pdf-fil i epost eller link til fakturahotell.

Hva må du som leverandør gjøre?

Det er en forutsetning at du selv eller via andre kan levere Elektronisk handelsformat (EHF).

For å lage elektronisk faktura i EHF-format har du følgende valg;

 • Du kan produsere dine fakturaer i EHF i et eget fakturasystem.
  Oversikt over regnskapssystemer som kan levere EHF,
  se http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/web-faktura-leverandorer      
 • Du kan benytte formidlingstjenester som er knyttet til aksesspunkt.
 • Du kan bruke en nettbasert fakturaportal, der du kan registrere din faktura og få den sendt på rett måte
 • Du kan bruke bedriftsportal hos bankene. Ta kontakt med banken for aktivering av tjeneste.
   

Informasjon om elektronisk faktura finnes på 

Fakturaadresse til Hamar Kommune er 970 540 008, som er lik kommunens organisasjonsnummer.

Purringer/inkassosaker

Sendes i papirform til Hamar kommunes postmottak:

Hamar kommune, Fakturamottak, Postboks 4344, 2308  HAMAR.