Er du leverandør til Hamar kommune fakturerer du oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF). Vi benytter Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) løsning.

Hva er elektronisk faktura?

 • Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra selger til kjøper uten manuell behandling i overføringen
 • I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. I Norge heter formatet Elektronisk Handelsformat – EHF. For mer informasjon om formatet, se denne nettsiden.
 • Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokumenter i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. 
 • Elektronisk adresse til virksomheten er virksomhetens organisasjonsnummer.
 • Noe du lurer på, se nettsiden https://www.anskaffelser.no

Elektronisk faktura er ikke pdf-fil i epost eller link til fakturahotell.

Hva må du som leverandør gjøre?

Det er en forutsetning at du selv eller via andre kan levere Elektronisk handelsformat (EHF).

For å lage elektronisk faktura i EHF-format har du følgende valg;

 • Du kan produsere dine fakturaer i EHF i et eget fakturasystem.
  Oversikt over regnskapssystemer som kan levere EHF,
  se http://anskaffelser.no/e-handel/artikler/web-faktura-leverandorer      
 • Du kan benytte formidlingstjenester som er knyttet til aksesspunkt.
 • Du kan bruke en nettbasert fakturaportal, der du kan registrere din faktura og få den sendt på rett måte
 • Du kan bruke bedriftsportal hos bankene. Ta kontakt med banken for aktivering av tjeneste.
   

Fakturaadresse til Hamar Kommune er 970 540 008, som er lik kommunens organisasjonsnummer.

Purringer/inkassosaker

Sendes i papirform til Hamar kommunes postmottak:

Hamar kommune, Fakturamottak, Postboks 4344, 2308  HAMAR.