Avgiftssonen er delt inn i fire beboersoner. Hvis du bor innenfor beboersone A, B, C eller D på kartet kan du kjøpe beboerparkering til beboerpris hvis du ikke kan parkere på egen tomt. Avtalen gjelder parkering i samme beboersone som du har folkeregistrert adresse.

Beboeravtalen gir ikke fortrinnsrett på parkeringsplasser innenfor sonen, men du kan parkere på ledige plasser. Andre som har parkeringsavtaler i sonen, eller parkerer mot avgift, kan benytte de samme parkeringsplassene. 

 

Slik kjøper du beboeravtale

Beboeravtaler kan kjøpes i parkerings-appen og nettbutikken vår.

Alle som har folkeregistrert adresse i beboersonen, og har egen bil, kan få beboeravtale. Du kjøper beboerparkering i appen på samme måte som andre parkeringsavtaler. Når du kjøper avtalen, sjekkes opplysningene dine opp mot Folkeregisteret og Kjøretøyregisteret.

Se priser for beboerparkering

Kjøp beboerparkering

Hvis du ikke har mulighet til å kjøpe beboerparkering i appen eller nettbutikken, får du kjøpt avtale i riktig sone hos Innbyggerservice i rådhuset.

Hvis du ikke eier kjøretøyet, eller ikke er folkeregistrert på adressen du bor på, må du søke om beboerparkering. Dette gjelder for eksempel studenter som har leiekontrakt på bolig innenfor beboersonen, og beboere som kjører bil registrert på firma.

Søk om beboerparkering

Dette skjemaet skal benyttes av:
1. Studenter og pendlere som ikke har folkeregistrert adresse i en beboerparkeringssone i Hamar kommune.
2. De som er folkeregistrert i en beboerparkeringssone i Hamar kommune, men benytter et kjøretøy som er registrert på annen privatperson / bedrift.

Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker etter at all relevant dokumentasjon er levert og mottatt saksbehandler.

Dersom du har opprettet en digital postkasse får du svaret der, hvis ikke kommer det i brevpost.

Ved godkjent søknad vil du bli bedt om å betale med kort/Vipps ved henting av parkeringskort i skranken, Hamar Rådhus. Hvis du har valgt å få parkeringsavtalen digitalt, vil du automatisk bli belastet månedlig gjennom vår parkerings-app. Summen du må betale nevnes i svarbrevet du får fra saksbehandler.

Du trenger:
 • Bekreftelse fra arbeidsgiver på pendlerstatus. Bekreftelsen må vise at du jobber og har pendleropphold i Hamar, hvor lenge arbeidsforholdet ditt varer og hvor mange dager i måneden du pendler med overnatting i Hamar. Bekreftelsen må være datert, og ikke være eldre enn fire uker.
 • Signert fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i beboerparkeringssonen. Tilleggsdokumentasjon som student • Kopi av ditt gyldige studentbevis.
 • Kopi av kvittering på betalt semesteravgift. • Fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i beboerparkeringssonen.

 • Kopi av ditt gyldige studentbevis.
 • Kopi av kvittering på betalt semesteravgift.
 • Fullstendig kopi av husleiekontrakt, eller kjøpskontrakt for bolig i beboerparkeringssonen.

 • Benytter familiemedlem / annen privat person sitt kjøretøy, trengs signert bekreftelse fra vedkommende som gir disposisjonsrett.
 • Medeier / har utenlandsk registrert kjøretøy: Kopi av vognkort.
 • Firmabil eller tjenestebil til privat bruk: Signert bekreftelse fra virksomhet som gir disposisjonsrett for kjøretøyet.
   
 • Hvis kjøretøyet er leaset av virksomheten, må leasingavtale med virksomhetens navn og kjøretøyets registreringsnummer også lastes opp. 
 • Hvis kjøretøyet er leaset, trengs også signert avtale med autorisert bilutleiefirma som viser utleier, leietager, leieperiode og registreringsnummer.

Kontakt Innbyggerservice på telefon 625 63 000 eller via e-post postmottak@hamar.kommune.no

Beboeravtale i Vestre Torg p-hus

Dersom du er beboer i avgiftssonen, kan du også velge å kjøpe beboerparkering i Vestre torg p-hus. Her er prisen for beboere kr 520,- per måned. Vær oppmerksom på at det kan være venteliste for plass i p-huset. 

Har du allerede beboeravtale?

Beboeravtaler i sone 3202 er gyldige ut perioden, men vil ikke bli fornyet automatisk, så du må selv huske å kjøpe ny beboeravtale i din beboersone etter 23. desember.

Beboeravtaler i Vestre torg p-hus vil bli fornyet automatisk til ny pris etter 1. januar, hvis du ikke avslutter den. Fra 1. januar er det samme pris for el-bil og annen bil for beboere. Du kan velge å avslutte avtalen og kjøpe beboerparkering i en av beboersonene til redusert pris hvis du heller ønsker det.