Priser for 2024

Utendørs parkering, avgiftsparkering
ProduktPrisMerknad
Korttidsparkering, sone 3200, per time34,0050% rabatt for el-bil
Langtidsparkering, sone 3202, per time34,0050% rabatt for el-bil
Langtidsparkering, sone 3202, dagparkering (24 timer)60,0050% rabatt for el-bil

 

Abonnement utendørsparkering
ProduktPrisMerknad
Beboeravtale beboersone A, B, C eller D - månedsabonnement258,00Folkeregistrert i aktuell beboersone
Beboeravtale beboersone A, B, C eller D - årsabonnement3096,00Folkeregistrert i aktuell beboersone
Avtale for ikke-beboer i langtidssone 3202 - månedsabonnement1066,0050% rabatt for el-bil
Avtale for ikke-beboer i langtidssone 3202 - årsabonnement12792,0050% rabatt for el-bil

 

Vestre torg parkeringshus
ProduktPrisMerknad
Beboeravtale - månedsabonnement520,00Folkeregistrerte i beboersone A, B, C, D
Beboeravtale - årsabonnement6240,00Folkeregistrerte i beboersone A, B, C, D
Døgnparkering (24 timer)66,0050% rabatt for el-bil
Timeparkering32,0050% rabatt for el-bil
Avtale for ikke-beboer - månedsabonnement1060,0050% rabatt for el-bil
Avtale for ikke-beboer - årsabonnement12 720,0050% rabatt for el-bil

 

Østre torg parkeringshus
ProduktPrisMerknad
Timeparkering kl 0700 - 180032,0050% rabatt for el-bil
Timeparkering kl 1800 - 070016,0050% rabatt for el-bil
Månedsabonnement1300,00Ingen rabatt for el-bil, og ingen beboeravtaler i dette p-huset.


Se parkeringskart

25 % mva. er inkludert i prisen, gjelder alle produkter.

Lading av el-bil og hydrogendrevet bil
ProduktPrisMerknad
50% rabatt for all gateparkering50%Se egen informasjon om Vestre torg og Østre torg p-hus
Oppstartskostnad lading 6,- pluss timespris (32A ytelse)30Første time totalpris kr 36. Deretter kr 30 pr. time.
Oppstartskostnad lading 6,- pluss timespris (16A ytelse)15Første time totalpris kr 21. Deretter kr 15 pr. time.
Kontrollsanksjon og -gebyr
GebyrPris
Gebyr for brudd på Vegtrafikkloven og trafikkreglene900,00
Tilleggsavgift, høy sats. Brudd på HC-forskriften/parkeringsforskrift990,00
Tilleggsavgift, lav sats. Brudd på parkeringsforskrift330,00
Tilleggsavgift, middels sats. Brudd på parkeringsforskrift660,00

Prisene er fastsatt av Statens vegvesen v/Vegdirektoratet.

Prisene indeksreguleres hvert 5. år iht. Parkeringsforskriften, sist regulert 1. januar 2022.

Leie av gategrunn
GebyrPrisMerknad
Leie av gategrunn for stillas, container o.l.187,00

Bankkonto parkering

1822 61 87401 m/kid