Disse 50 første stolpene har blitt planlagt sammen med Hamar historielag, og underveis vil du få opp historiske tekst og bilder på mobilen ved registreringen av disse stolpene.

Senere i sesongen, kommer det historisk informasjon også på postene i Vang, og her har Vang historielag bidratt med fakta om stedene som besøkes. 

Det er med andre ord mye å lære underveis på stolpejakt-turen i jubileumsåret i Hamar!

Fakta om Stolpejakten 2024

 • Stolpejakten er et gratis trimtilbud som passer for folk i alle aldre.
 • Stolpene er gradert med fire farger og de med grønn fargekode er tilgjengelige med rullestol eller barnevogn. 
 • Stor takk til Hamar orienteringsklubb og Vang orienteringslag for supert arbeid med oppsett av stolper - og historielaget for nyttig kunnskap om Hamar sentrum.

Kartbrosjyren

Denne kartbrosjyren viser hvor i Hamar alle stolpene er /skal bli plassert ut. Den er lagt inn i appen, og her åpnes nye kart etter hvert som rundene er klare.

 • Kartbrosjyren kan hentes i Hamar rådhus servicekontoret, turistkontoret/HHT-butikken i Strandgata, Hamar bibliotek, Ankerskogen svømmehall og i sportsbutikker.

Registrering av stolper du har tatt

 • Scanning av QR-kode ved hjelp av appen «Stolpejakten» 
 • Registrering av bokstavkode i appen «Stolpejakten» på hver stolpe
 • Notering av bokstavkode på trykksaken underveis på turen. Etter turen kan kodene registreres på www.stolpejakten.no
 • Det vil også være mulig å levere inn trykksaken i Hamar rådhus - Innbyggerservice -  med bokstavkoder for de som ikke har mulighet til å registrere seg på nett. 

Runder

 • Jubileumsrunden i Hamar sentrum: 21. mars - 31. oktober
 • Storhamar lions-runden - Domkirkeodden: 15. april - 31. oktober
 • Vang Lions-runden - Ridabu: 1. mai - 31. oktober
 • Ankerskogen-runden - Furuberget og Frøbergsberget: 1. juni - 31. oktober
 • Tretopphytter.no-runden - Brumund: 15. juni - 27. september
 • Vang almenning-runden - Gåsbu: 15. juni - 27. september

Premier

Uttrekkspremier trekkes ut blant alle som har registrert seg. Premiering skjer etter at sesongen er slutt.