Omfang og kostnader er avhengig av om grensene tidligere er fastlagt ved oppmålingsforretning eller ikke. Ta evt kontakt med kommunen v/Oppmålingsavdelingen og få veiledning om grensene for din eiendom før du sender inn rekvisisjon av oppmålingsforretning. Se punkt om hva påvisning av grenser koster nedenfor. 

Du får oppmålt og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

1. Last ned søknadsskjema fra Kartverkets side


2. Lag et kart


3. Lever søknaden

Lever søknaden med kart som viser hvilken grense som ønskes påvist i målestokk 1:500 eller 1:1000 til oss per e-post, post eller ved oppmøte. 

Postadresse: Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar
Besøksadresse: Vangsvegen 51, 2317 Hamar. Vis kart.
E-postadresse: postmottak@hamar.kommune.no

Saken er normalt ferdigbehandlet innen 2 til 8 uker.
Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.

Se priser under.