Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) i Hamar Kommune er en del av Helse og omsorg og gir tjenester til ca 120 personer. Vi har boligtilbud og andre tilbud til funksjonshemmede i Hamar. 

Det er totalt 16 bofellesskap. Noen brukere har sin leilighet i et bofellesskap, mens andre har egne leiligheter utenom, men mottar tjenester fra Hamar kommune.

Tjenesten for funksjonshemmede er delt i arbeidslag med arbeidslagsleder med fagansvar og soneleder med personalansvar.

Ledere

Mina Borgen (konst.)  411 44 195  Vekten - St. Olavsgate 100
Karoline Skjølsvik  479 73 070  Øståsvegen - Ajerhagan - Øverenga
Kai Smeby  902 14 157   Vognvegen og Sigurd Jarl
Fredrik Ydse Jensen  468 06 877  Solhellinga 14 og 16
Lisbeth Johansen   900 13 208   Mats Pedersens gate – Furubergjordet
Astrid Nielsen 479 78 248 Hesteskoen
Randi V. Kongstorp  904 13 107   Furubergvegen og Yngres enhet
Stine B. Spangen  948 61 214   Finsalhagen omsorg
Ingrid Lånke   948 52 628  Elverhøy
Helge Gunnar Pettersen  906 76 036  Lageråvegen og Solhellinga 4
Gina Tangen Evensen  908 99 236       Sandbergsvegen 1 og Skjønsberg - Hertzbergs gate
Aina Skjellet 459 72 431 Vikbakken

Søknad

Ved å benytte skjemaet under søker du generelt om tjenester i Hamar kommune. Du vil bli tildelt tjenester ut i fra ditt behov og der kommunen har ledig kapasitet. 

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)