Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) i Hamar Kommune er en del av Helse og omsorg. Vi har boligtilbud og andre tilbud til funksjonshemmede i Hamar.

Tjenesten for funksjonshemmede gir tjenester til ca 120 personer.  Det er totalt 16 bofellesskap. TFF er delt i arbeidslag med arbeidslagsleder som har fagansvar, og soneleder med personalansvar.

Noen brukere har sin leilighet i et bofellesskap, mens andre har egne leiligheter utenom, men mottar tjenester fra Hamar kommune.

Soneledere

Mina Borgen (konst.) 411 44 195  Vekten - St. Olavsgate 100
Karoline Skjølsvik  479 73 070  Øståsvegen - Ajerhagan
Kai Smeby  902 14 157   Vognvegen og Solhellinga 14
Fredrik Ydse Jensen  468 06 877  Hesteskoen
Lisbeth Johansen   900 13 208   Mats Pedersens gate – Furubergjordet
Randi V. Kongstorp  904 13 107   Solhellinga 16 og Furubergvegen
Stine B Spangen  948 61 214   Solhellinga 4 – Hellevegen
Ingrid Lånke   948 52 628  Elverhøy og Øverenga
Helge Gunnar Pettersen  906 76 036  Sigurd Jarl og Lageråvegen

Søknad

Ved å benytte skjemaet under søker du generelt om tjenester i Hamar kommune. Du vil bli tildelt tjenester ut i fra ditt behov og der kommunen har ledig kapasitet. 

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)