Kartet under viser hvor de respektive grensene går for barneskolene våre.
NB! Det er ikke sikkert at alle navn på skolene synes før du zoomer inn i kartet.

Ønsker du å se skolekretsgrenser for ungdomsskolene, trykk på den lagdelte knappen til venstre og velg kartlag for ungdomsskolene.

Skolekretsgrenser - kart