Trivsel og utvikling

Både bygningsmasse, utemiljø og ikke minst skolens innhold, har naturlig nok vært i endring og utvikling opp gjennom historien. Men fortsatt er vi en flott byskole med litt av den gamle sjarmen i behold. 

Her er vi opptatt av at elevene skal trives og utvikle seg i et trygt og godt skolemiljø. Vi ønsker å være en åpen, varm og inkluderende skole hvor man ønskes «Hjertelig velkommen». 

Skolen er i dag en to-parallellers barneskole, og vi har 265 elever og 50 ansatte.  Cirka 110 elever har plass på SFO.

Ofte stilte spørsmål