Løkka SFO er et frivillig pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud, utenom skoletid, for barn i 1.- 4. trinn. 

Løkka skal preges av barns behov for trygghet, trivsel og omsorg. Tiden barna tilbringer på Løkka er deres fritid. Vi ønsker derfor å gi plass for barnas frie lek og egenaktivisering. 

- Ta gjerne kontakt med oss, hvis det er spørsmål.

Ofte stilte spørsmål