Her kan du bade i Mjøsa

Her finner du beskrivelse av de mest  brukte badeplassene i Hamar, og kan finne din favorittstrand:

Se badeplassene våre

Badetemperaturen om sommeren finner du på YR.no (Koigen)

Se resultatet av siste vannprøver.

Toaletter

I strandsonen finner du toaletter på Tjuvholmen, Skibladnerbrygga, Koigen, Domkirkeodden og ved pumpestasjonen ved Torps/ K.A. Rasmussen. Det er også toalett i Strandgateparken.

Kjekt å vite før du bader

  • Av og til kan det bli oppblomstring av blågrønnalger. Unngå å bade der vannet er grønt.
  • Det første døgnet etter kraftige regnskyll er det alltid en risiko for forurensning av badevannet spesielt der bekker eller overvannsledninger munner ut i Mjøsa. I Hamar gjelder dette særlig i Rosenlundvika på Domkirkeodden og ved Koigen. Det kan derfor være lurt å trekke litt unna disse synlige utløpene.
  • Avføring fra gjess og andre fugler kan inneholde smittestoffer. Vær spesielt oppmerksom dersom du har med små barn.
  • Parasitten som gir svømmekløe trives særlig i vann over 20 grader. For å forebygge svømmekløe er det lurt å tørke seg godt og skifte tøy etter bading.

Se Helsenorges side om svømmekløe

Informasjon om blågrønnalger/bakterier i vann
 

Parkér på lovlig plass

Kommer til strandområdene med bil, er det lurt å sjekke hvor du kan parkere og hva som gjelder. Det er flere parkerings-aktører i Hamar, ikke bare kommunen, så forsikre deg om at du betaler til rett sted.
Lenke til parkeringskart

Mjøsa gir oss drikkevann

Mjøsa er drikkevannskilden for innbyggerne tilknyttet kommunal vannforsyning i Hamar kommune. Mer enn 90 % av kommunens innbyggere er koblet til kommunens vann-nett. 
Lenke til mer om offentlig drikkevann