Hvis du vil sykle en tur på Hedmarken, har vi noen kart fra tidligere år med utlagte turposter. Det er ingen poster ute på disse turene i år, men rutene kan gjerne være gode tips for helge-turen!

Her følger nærmere beskrivelse og kart over enkelt-turene:

10 turer i Hamar - kart som pdf (9MB)

Mer detaljert kart: