Avfallet du kaster kan brukes til å lage nye ting. Derfor må du i din husholdning sortere mest mulig hver for seg. For eksempel kan papir bli nytt papir, syltetøyglass kan bli nytt glass og metallboksen kan bli ny metallboks eller f.eks. en sykkel. Gjenbruk av ressursene i avfallet gjør at jordas råstoffer spares lenger til glede for både oss og kommende generasjoner.

Behandlingen av avfall er felles for alle husholdninger i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune, og utføres av Sirkula. Husholdningen betaler et årlig renovasjonsgebyr for dette.

Klikk for å se hvordan du kan sortere søpla di hjemme

Linken går til Sirkula og teksten er tilgjengelig på flere språk. 

Se hvor du kan levere ting til gjenbruk

Se åpningstider på gjenvinningsstasjonen