Priser for 2023

Husholdningsrenovasjon.
Renovasjon betales etter mengde restavfall differensiert i ulike satser :

  • Liten beholder (80 liter): 2 453,00 kroner
  • Middels beholder (140 liter): 3 784,00 kroner
  • Stor beholder (240 liter): 5 670,00 kroner
  • Beholder 370 liter årsabonnement husholdning: 9 022,00 kroner
  • Beholder 770 liter årsabonnement husholdning: 17 719.00 kroner
  • Hentetillegg:  58,00 kroner pr. meter hvis lenger unna enn det som er vedatt i forskriften.

b. Hjemmekompostering.

Ved hjemmekompostering gis det fradrag i prisene under pkt. 1a med 1096,00 kroner

Fritidsboliger

kr 1 656,- pr hytte inkl. mva.

Gjenvinningsstasjon
For å benytte  gjenvinningsstasjonen på Gålåsholmen, får dere tilgang ved å laste med «MiljøID» appen og registrere dere, eller ta kontakt for å få tilsendt et kundekort.  For mer informasjon om hva som kan leveres her, se Sirkula sine hjemmesider.

NB! Alle priser oppgitt på denne siden er inkludert 25 % mva.

Tjenstene med renovasjon og søppelhåndtering leveres av Sirkula.

Gå til Sirkulas hjemmeside

Lenke til avfallshåndtering for bedrifter