Du kan betale på parkeringsautomatene eller i parkeringsappen vår. Vi anbefaler å laste ned app'en "Hamar kommune", her har du enkel tilgang til å starte og avslutte parkering i den sonen du ønsker, kjøpe avtaler og lade på kommunens ladepunkter. Du kan også bruke appen "Easypark", men da legges det til et servicetillegg på prisen.

NB! Hamar kommunes parkeringsapp kan dessverre ikke brukes til å betale parkering i Østre torg p-hus (kan brukes til lading). I Østre torg p-hus må du bruke EasyPark-appen for å betale parkering. Riktig sone er 3210.

Last ned parkeringsapp i Google Play

Lest ned parkeringsapp i App Store

El-biler og hydrogendrevne kjøretøy betaler halv avgift. Hybridkjøretøy skal betale full avgift for parkering. Velg el-bil hvis du betaler på automaten. Hvis du bruker appen registrer denne automatisk at du kjører el-bil. Med el-bil må du også betale for parkering når du lader. Dette skal være tydelig skiltet. 

Tidspunkter for parkeringsavgift

På kommunale parkeringsplasser må du betale avgift innenfor disse tidspunktene:

  • Mandag - fredag mellom klokka 09.00 og 17.00
  • Lørdag mellom klokka 09.00 og 15.00.

I parkeringshusene koster det også penger å parkere i helgene, altså fra klokka 15.00 på lørdag til 09.00 på mandag. Se alltid på skiltene der du parkerer hva som gjelder.

Husk at private p-plasser kan ha andre bestemmelser.

Parkeringsgebyr

Når du parkerer må du passe på å følge bestemmelsene både i avgiftssonen og i vegtrafikkloven.

Kontrollsanksjon
Hvis du bryter vilkårene for parkering, for eksempel hvis du ikke har betalt eller tiden har gått ut ved avgiftsbelagt parkering, får du en kontrollsanksjon.

Parkeringsgebyr
Hvis du parkerer i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og forskrift om parkeringsgebyr, kan du få et parkeringsgebyr. 

Avgiftene er de samme over hele landet, og du finner prisliste lenger ned på siden.

Hvis du får et gebyr, kan du se grunnen for gebyret øverst på den gule lappen. Ønsker du å klage på boten, kan du bruke klageskjemaet vårt.

Klage på parkeringsgebyr

Hvis du heller vil levere klagen på papir, kan du benytte dette skjemaet.

Ofte stilte spørsmål

Fristen for å klage er 3 uker fra ileggelsesdato.

Du får svar på klagen innen en måned fra søknaden er mottatt (Forvaltningsloven § 11 a).

Hvis du oppgir e-postadressen din, vil du få svar på klagen der, hvis ikke får du svar i din digitale postkasse eller i brevpost.

Vi anbefaler å betale parkeringsgebyret / kontrollsanksjonen innen fristen. Hvis ikke, kan du få tilleggsgebyr, og dette blir ikke refundert selv om du får medhold i klagen. Eventuell innkreving blir ikke sendt til inkasso før klagen er ferdig behandlet.