Jobb og aktivitet gir livet mening!

Olsrud vektlegger mestring og målrettet utvikling av ferdigheter som oppleves viktige i arbeidsliv og hverdag. Vi tilbyr et sosialt arbeidsmiljø i kontinuerlig utvikling. Tilbudet kan være aktuelt for personer med kognitive, psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser som har behov for et tilrettelagt arbeids og aktivitetstilbud etter Lov om Helsetjenester i kommunen.

Olsrud består av mange avdelinger med ulike oppgaver som gjør at vi kan møte forskjellige interesser. Vi opptatt av at du som deltaker gis mulighet for å utvikle ferdigheter som betyr mye for deg.  I tillegg har vi fokus på kommunikasjon, hverdagsmestring og samhandlingsferdigheter. Dette gjør at vi har enkelte tilbud som organiseres på tvers av avdelinger, som f.eks musikk og fysisk aktivitet.

Vi kan tilby

  • Tilpasset arbeid eller aktivitet med fokus på habilitering og mestring
  • En individuell vurdering av omfanget av ditt tilbud på Olsrud sammen med deg
  • Tilbud om kommunal transport til og fra dagtilbudet for deg med vedtak etter lov om kommunale helsetjenester
  • Kantine med fokus på sundt kosthold, hvor du kan kjøpe lunsj
  • Et sosialt fellesskap, hvor samspill og trivsel prioriteres høyt

Søknad

  • Det sendes individuelle søknad. Søknadene behandles fortløpende og det er ingen søknadsfrist. Søknader besvares innen 3 uker etter søknadsfristen.

Søk om arbeid, aktivitet og kvalifisering (PDF, 434KB)