Håndverk og kantine

På håndverk finnes i dag arbeidsplasser innen drift av kantine og tekstilarbeid. Kantina produserer mat for salg ved Olsrud. Vår kantine er opptatt av et næringsrikt og sunt kosthold. Du vil lære å lage enkle retter, renhold/hygiene og å være delaktig i salg og kundebehandling. Tekstilverkstedet produserer produkter for salg. Arbeidssituasjon handler om strikking, søm, montering og andre kreative aktiviteter.

Media

Media har oppgaver innen bilde/film og teks og lydbehandling, samt digitalisering. Arbeidsoppgavene varierer mellom det å være reporter, filming og redigering.  Olsrud er regionskontor for TVBra som innebærer mange kreative og varierte arbeidsoppgaver i medieavdelingen.

Kultur

Kulturgruppa er under store enderinger og er et tilbud med fokus på blant annet musikk, underholdning, fysisk aktivitet og sansestimulering. Dette er aktiviteter som gjerne kombineres med andre arbeidsrelaterte oppgaver på Olsrud.

Grønne tjenester - vedproduksjon, sommerkafé og bruktbutikk

På Olsrud produseres ved og det er mange arbeidsoppgaver knyttet til produksjonsprosessen. Avdelingen har et vedlikeholdsansvar for utemiljøet på Olsrud, og planlegger drift av sommerkafé og bruktbutikk.

Verksted

Verkstedet består av et snekkerverksted, miljømekanisk verksted og bilpleie. I snekkerverkstedet betjener du produksjonsmaskiner og monterer ulike produkter. Arbeidsoppgavene i miljømekanisk verksted er knyttet til demontering og sortering. Bilpleieenheten har ansvar for renhold, dekkskift og påser at bilservice utføres på kommunens biler.