Det finnes forskjellig tilbud innen praktisk bistand:

  • daglig gjøremål hjemmehjelp
  • opplæring daglig gjøremål
  • brukerstyrt personlig assistent

Tilbudene er en del av tjenester til hjemmeboende. 

Priser på ulike tjenester