I Hamar kommune er det kommunalt ansatte ergoterapeuter med kompetanse innenfor ulike fagområder. Du kan selv henvende deg til ergoterapitjenesten, men kan også få hjelp fra en fagperson.

  • Ergoterapitjenesten for barn og unge er organisert i avdeling opplæring og oppvekst og jobber med barn fra 0 – 19 år
  • Ergoterapitjenesten for voksne organisert under team rehabilitering i avdeling helse og omsorg og jobber innenfor ulike fagområder.

Under kontaktinformasjon finner du hvem du kan kontakte for de ulike tjenestene. For mer informasjon om de ulike ergoterapitjenestene kan du klikke deg videre på «Ergoterapi for barn og unge» og «Ergoterapi for voksne».

Hva er ergoterapi? Foto: Egoterapeutene.no

Ergoterapeuter er eksperter på meningsfull aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuter fremmer aktivitetsutførelse, tilrettelegger aktiviteter og utvikler inkluderende omgivelser for at flest mulig skal oppleve deltakelse og tilhørighet. «Ergoterapeuters kjernekompetanse skal bidra til å løse samfunnets helse- og velferdsutfordringer»

Helsen påvirkes og skapes i samspill mellom person, aktivitet og omgivelser

Formålet med ergoterapi er personers deltakelse og inkludering i samfunnet.

Ergoterapeuters kjernekompetanse sikrer deltakelse og inkludering ved å jobbe med:

  • Personers aktivitetsutførelse
  • Tilrettelegging av aktiviteter
  • Inkluderende omgivelser
  • Samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Den grunnleggende tilnærmingen i ergoterapi er å stille spørsmålene;

  • Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?
  • Hvordan sikres innbyggerne deltakelse i samfunn- og hverdagsliv?
  • Hvordan kan omgivelser og aktiviteter utformes og tilrettelegges?