Brukerveiledning - lag og foreninger

Grunnleggende funksjonalitet for lag og foreninger

 • Løsningen henter åpen, tilgjengelig informasjon om lag og foreninger fra Brønnøysundregistrene og fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.  
 • Løsningen vår oppdateres hver dag med endringer på styreleder og eventuelt nye eller slettede lag og foreninger.  
 • Hamar kommune har forhåndsgodkjent over 400 lag og foreninger i Hamar. Skulle det være lag eller foreninger, som likevel ikke vises i oversikten på nettsiden, kan styreleder kan søke om at laget eller foreningen blir vist.
 • Når kommunen først har godkjent og publisert ut informasjon om et lag eller forening, kan styreleder enkelt administrere informasjonen om eget lag eller egen forening via å logge inn på Min side.  
 • Andre i laget/foreningen kan søke om tilgang til å redigere innholdet i stedet for styrelederen. Søknad sendes da via til styreleder som må godkjenne vedkommende. 
  Lenke til å søke om redaktørtilgang.
 • Styreleder (evt. annen valgt redaktør) får varsel når innholdet ikke er revidert på ett år. Det kan da være lurt å se om om noe må endres eller om infroamsjonen kan godkjennes slik den er. Lag som ikke godkjenner sin informasjon, vil etter noen puringer falle ut av oversikten.

Min side

Inne på MinSide vil det være en knapp til "Lag og foreninger" med visning av hvilke lag og foreninger som det kan søkes om å redigere. Det søkes ved å klikke på “søk”-knappen. Når foreningen er godkjent for visning, vil søkeknappen være erstattet med en “rediger”-knapp.

Logg inn på Min side

Brukerveiledning

Her er det mulig å fylle ut/endre: 
 • visningsnavn og kontaktinformasjon 
 • adresse for visning i kartet
 • link til egne nettsider og sosiale medier
 • kommunetilhørighet - kryss av hvis foreningen også har tilbud i/for noen av de andre kommunene
 • å krysse av for aldersgrupper og eventuelt tilrettelagt tilbud
 • et åpent tekstfelt for ytterligere informasjon
 • annen, egen kontaktperson
 • et bilde og en logo (opplasting av filer)
Ved klikk på “Oppdater” vil artikkelen oppdateres på nettstedet.
 

For hver gang en artikkel redigeres, vil det bli satt en utløpsdato på artikkelen ett år frem i tid. Styreleder vil få flere varsler i forkant av at artikkelen må oppdateres. Dersom den ikke oppdateres, vil artikkelen trekkes tilbake.

Dersom noen andre enn styreleder ønsker å redigere artikkelen, kan de søke om redaktørtilgang fra Min Side. Her kan man enten finne foreningen i nedtrekkslisten eller søke med organisasjonsnummer, og sende inn søknad om tilgang.
 
Styreleder vil bli varslet på e-post om at noen har søkt om redaktørtilgang, og kan velge å godkjenne eller avslå søknaden. Oversikten over redaktører og de som har søkt om redaktørtilgang, ligger under “tilganger” i oversikten “mine lag og foreninger”.
 
Ved klikk på Godkjenn vil den som har søkt om tilgang, få opp foreningen i listen over sine lag og foreninger, med mulighet for å redigere artikkelen. Det er kun styreleder som kan styre tilgang.

 

Spørsmål-svar

Dersom du som styreleder ikke har tilgang, må du sjekke om det står riktig informasjon i Brønnøysundregistrene
Her kan du også lese mer om hvordan dette endres når laget har hatt årsmøte og valgt nye styremedlemmer.
 

Laget/foreningen må ha en viss størrelse, være åpen og ha allmenn interesse for å bli godkjent. Kommunen benytter ellers skjønn i forhold til hvilke lag og foreninger som skal vises på nettsiden.