Logg inn på Min Side her

Kommunale tjenester 

 • Se dine fakturaer fra kommunen
 • Se opplysninger om din eiendom: Oversikt over eiendomsgebyr, eiendomsskatt, vannforbruk, renovasjon med mer. Her kan du også bestemme om du vil betale eiendomsavgiftene i 4 eller 12 terminer. 
 • Søk og gjør endringer på barnehageplass
 • Søk og gjør endringer på SFO-plass
 • Søk plass i kulturskolen
 • Meld bekymring til barnevernet
 • Sende sikker e-post til kommunen

Nasjonale tjenester

 • Kontaktopplysninger om deg
 • Folkeregisteret
 • Din inntekt og ditt arbeidsforhold
 • Skattekort
 • Helseboka - kommunikasjon med helsestasjon og lege
 • Søke om bostøtte eller startlån
 • Din kommunikasjon med Nav
 • Statens vegvesen
 • Digipost og eboks
 • Melde flytting
 • Melde adresseendring til Posten

Logg inn på Min Side her